สรุปขั้นตอนการรับเงินกู้ 10,000 จากธนาคารออมสิน

หลังจากที่ “ธนาคารออมสิน” ออกสินเชื่อพิเศษ สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ และสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่าน https://www.gsb.or.th/  ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 ที่ผ่านมาแล้วนั้น

สินเชื่อทั้ง 2 โครงการได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยสินเชื่อพิเศษ สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วจนวงเงินในการขอกู้ยืมเต็มไปตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 63 

วงเงินคนละ 10,000 บาท
โดยทางธนาคารออมสินได้เปิดให้เข้าไป “ลงทะเบียนรับสิทธิ์กู้เงินฉุกเฉิน”

โดยจะเสียดอกเบี้ยเพียง 0.1% เท่านั้น ผ่อนชำระได้สูงสุด 2 ปี
ปลอดชำระสำหรับ 6 งวดแรก โดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน
สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

  • โดยมี 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน [https://bit.ly/2YFtaKk]
เลือกลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 

2. อ่านข้อความตกลงยินยอมเพื่อรับทราบเงื่อนไข

(3) กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทั้งหมด
(สิ่งนี้สำคัญมาก เพราะหากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์โดยทันที)

  • โดยมีเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ ดังนี้
  1. อาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร
  2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
  3. มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท 
  4. มีที่อยู่อาศัยแน่นอนติดต่อได้
  • วิธีการรับเงินกู้ 

เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

  •  เอกสารใช้ในการขอกู้ 

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
– เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

รับประเด็นดีๆ แบบสั้นๆ อ่านง่ายๆ
เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรไปด้วยกันได้ที่

Line : @100lanclub / https://lin.ee/gW2xe1J
IG : instagram.com/100lanclub
Blockdit : blockdit.com/100lanclub
Website : www.100wealth.co