โครงการ ‘Eat Out to Help Out’ ของอังกฤษกระตุ้นยอดขายร้านอาหาร ขายออกถึง 100 ล้านมื้อ

โครงการ ‘Eat Out to Help Out’ ของอังกฤษกระตุ้นยอดขายร้านอาหาร ขายออกถึง 100 ล้านมื้อ
เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รัฐบาลแห่งประเทศอังกฤษได้ออกโครงการที่ชื่อว่า ‘Eat Out to Help Out’ ขึ้นมาเพื่อช่วยผู้ระกอบการร้านอาหาร ผับ บาร์ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยในช่วงที่ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องประสบกับปัญหาขาดรายได้ในช่วงล็อคดาวน์เพราะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

โครงการ Eat Out to Help Out คืออะไร

การที่ประชาชนสามารถไปรับประทานอาหารที่ร่วมโครงการกับทางรัฐบาลโดยมีส่วนลด 50% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ทุก ๆ วันจันทร์ อังคาร และพุธ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3-31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และราคาอาหารอีก 50 % ที่เหลือ ร้านอาหารสามารถทำเรื่องคืนจากทางรัฐบาล
หลังจบโครงการรอบนี้ มีอาหารถึง 100 ล้านมื้อที่ถูกสั่ง ยอดการจองร้านอาหารในวันสุดท้ายของโครงการนี้ (วันที่ 31 สิงหาคม 2563) เพิ่มขึ้นถึง 216 % จากปีที่แล้วในวันเดียวกัน

โครงการออกมาเพื่อช่วยภาคธุรกิจงานบริการ (ร้านอาหาร)

ซึ่งรัฐบาลอังกฤษได้ใช้งบประมาณ 500 ล้านปอนด์หรือประมาณ 28,000 ล้านบาทไปกับโครงการนี้
เนื่องจากกว่า 80 % ของธุรกิจด้านบริการในประเทศต้องหยุดให้บริการในเดือนเมษายน พนักงานกว่า 1.4 ล้านคนต้องหยุดงาน หลังจากที่โครงการนี้ได้ออกมาก็ได้ช่วยเหลือผู้ที่ทำงานในภาคของงานบริการ และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวจากไวรัส COVID-19

อ้างอิง
https://bit.ly/2QVcLgg
https://bit.ly/31YoQHH
https://bbc.in/3h0JBqB