สรรพากรเร่งคืนภาษีได้แล้ว 3.3 หมื่นล้านบาท

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมสรรพากรได้เร่งดำเนินการพิจารณาและอนุมัติคืนภาษี ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2562 ไปแล้วรวมจำนวน 3,075,237 แบบ

เป็นจำนวนเงินภาษีที่คืนให้แล้วรวม 33,145.82 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2563)

เป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องและเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา

สำหรับผู้ชำระภาษีไว้เกินและได้รับภาษีคืนจากสรรพากรไปแล้ว พบว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางระบบอินเทอร์เน็ต มีการจัดการเอกสารและมีการผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประชาชน ผู้ที่ยื่นขอคืนภาษีสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะได้ด้วยตนเองที่ www.rd.go.th ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

อ้างอิง : https://bit.ly/2PW7u7C