เช็คด่วน ใครเข้าข่ายยื่น ‘ภาษีเงินได้ครึ่งปีหลัง’

เช็คด่วน ใครเข้าข่ายยื่น ‘ภาษีเงินได้ครึ่งปีหลัง’ กรมสรรพากร กล่าว ‘ ภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี’
แบบกระดาษยื่นได้ถึง 30 กันยายน 63 ส่วนทางออนไลน์ได้ถึง 8 ตุลาคม 63 นี้

หลังจากที่หลายคนเพิ่งยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้ว ซึ่งหมดเขตเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ขณะนี้ถึงเวลาสำหรับการยื่น “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ครึ่งปี)” หรือ ภ.ง.ด.94 ปีภาษี 2563
ที่ในแต่ละปีจะมีกำหนดระยะเวลาการยื่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกปี
สำหรับการยืนแบบกระดาษ ส่วนการยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ผ่านทางเว็บไซต์ www.rd.go.th สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 8 ตุลาคม ของทุกปี

ใครมีหน้าที่ต้องยื่น “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ครึ่งปี)” หรือ ภ.ง.ด.94?

ทั้งนี้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ครึ่งปี) หรือ ภ.ง.ด.94
ต้องเป็นผู้มีรายได้ตั้งแต่มกราคม – มิถุนายน 2563 ดังนี้

  1. ผู้มีเงินได้ตาม 40 (5) เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น
  2. ผู้มีเงินได้ตาม 40 (6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ ได้แก่ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม
  3. ผู้มีเงินได้ตาม 40 (7) เงินได้จากการรับเหมาที่ต้องจัดหาสัมภาระที่สำคัญนอกเหนือจากเครื่องมือ
    เช่น ค่าแรง ค่าสัมภาระ
  4. ผู้มีเงินได้ตาม 40 (8) เงินได้ที่นอกเหนือจากเงินได้มาตรา 40 (1) ถึง (7)
    เช่น รายได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม ขนส่ง ร้านขายของ เสริมสวย นักแสดง นักกีฬาอาชีพ นักร้อง รับจ้างทั่วไป และอื่นๆ

ยื่น ภ.ง.ด.94 ได้ช่องทางไหนบ้าง?

ขณะที่กำหนดการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ครึ่งปี) หรือ ภ.ง.ด.94
สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ

1. แบบกระดาษ ที่สำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ โดยมีกำหนดการยื่นได้
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายนของทุกปี
2. แบบอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th มีกำหนดการยื่นได้
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 8 ตุลาคมของทุกปี

อ้างอิง: https://bit.ly/3bAzW9i
https://bit.ly/3i7JmeC