ไทยติด 5 อันดับประเทศน่าเริ่มต้นธุรกิจ

การเริ่มต้นธุรกิจอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับมือใหม่ เนื่องจากนักลงทุนและผู้ประกอบการมีสถานที่ให้เลือกมากมาย แต่ยังรวมถึงสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเริ่มต้นธุรกิจ

ในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจประจำปี 2020 มาจากผลการสำรวจและจัดอันดับประเทศตามคะแนนจากผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจเกือบ 6,000 รายในการรวบรวมคุณลักษณะของประเทศ

และประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับจากสำนักข่าวต่างประเทศว่าเป็นประเทศที่เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุด ใช้เวลาเพียง 6 วัน ก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ โดยมีเพียง 5 ขั้นตอนตามที่ธนาคารโลกระบุ

ทั้งนี้ พิจารณาจากสิ่งแวดล้อมการทำธุรกิจ 5 ด้าน คือ

1. การจัดการค่าใช้จ่ายที่ราคาไม่แพง
2. ระบบข้าราชการที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
3. ต้นทุนการผลิตต่ำ
4. การติดต่อการค้ากับต่างประเทศ
5. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย

Wat Arun Temple at twilight in Bangkok, Thailand.

การจัดอันดับนี้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการให้บริการภาครัฐในส่วนของการเริ่มต้นธุรกิจที่มีความสะดวก รวดเร็ว สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าภาพหลักด้านการเริ่มต้นธุรกิจ โดยในปีนี้กรมจะพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อให้การบริการเริ่มต้นธุรกิจดียิ่งขึ้น ลดระยะเวลาและขั้นตอนการบริการให้น้อยลงอีก โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม รวมทั้ง นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

มาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชน เชื่อว่าจะส่งผลให้อันดับของการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้นกว่าปี 2020 เป็นการส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายสำคัญที่นักลงทุนชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

อ้างอิง : https://bit.ly/3aTXQvN
https://bit.ly/3gqWRod