วิกฤติโควิดไม่รู้จุดจบ เศรษฐกิจหยุดชะงัก ตกงานกว่า 5 ล้านคน

วิกฤติโควิดไม่รู้จุดจบ เศรษฐกิจหยุดชะงัก ตกงานกว่า 5 ล้านคน 

เศรษฐกิจทั่วโลกกำลังอยู่ในสภาวะวิกฤตที่ยังไม่รู้จุดจบอย่างแน่นอน จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในเกือบทุกสาขาธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อตลาดแรงงานและสภาวะเศรษฐกิจอย่างมาก 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) เผยบทวิเคราะห์

ตลาดแรงงานไทยมีสัญญาณความอ่อนแอตั้งแต่ก่อนเข้าสู่สภาวะวิกฤตโควิด-19 สาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทำให้ความต้องการแรงงานมีน้อยลง และแรงงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สุดที่เลี่ยงไม่ได้ คือ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และลูกจ้าง SMEs ที่ทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยว ประเมินว่าจำนวนผู้ว่างงานจะเพิ่มขึ้นสูงถึงราว 3-5 ล้านคน

ทั้งนี้ยังมีแรงงานจำนวนมากที่ถึงแม้จะไม่ตกงาน แต่จำนวนชั่วโมงทำงานและรายได้ลดลงอย่างมากหรือกระทั่งไม่มีรายได้เลยในบางช่วง ถึงแม้ขณะนี้จะผ่านพ้นมาตรการล็อกดาวน์ สถานการณ์ในตลาดแรงงานจะดีขึ้น แต่ก็เป็นการฟื้นตัวไปอย่างช้าๆ 

การสูญเสียรายได้และตกงานของแรงงาน จะนำไปสู่ความเดือดร้อนของครัวเรือนจำนวนมาก และจะส่งผลให้ครัวเรือนเหล่านี้อาจต้องปรับตัวโดยการลดการบริโภคลงอย่างมาก ตลอดจนขายหรือจำนองสินทรัพย์ที่มี ไปจนถึงการก่อหนี้ เพื่อนำมาใช้จ่ายอันจะเป็นการสร้างความเปราะบางเพิ่มเติมในระยะต่อไป

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/business/entrepreneur/1825814