ฟินแลนด์ไม่เน้นสอนให้เด็กเก่งแต่เกรด.. แต่สอนให้ “ฉลาดทางอารมณ์” มากกว่า โตมาเด็กจึงมีคุณภาพมาก

 หลายประเทศในเอเชีย (รวมทั้งไทย) จะคุ้นเคยกับการปลูกฝังให้เรียนเก่ง

ดูเหมือนความตั้งใจดีคือ…อยากให้ลูกหลานสำเร็จ แต่วิธีการ กลายเป็นว่า …ทำร้ายเด็กทีหลัง

เพราะเด็กต้องเรียนเพื่อแข่งขัน! ไม่ใช่เรียนเพราะ อยากเสริมทักษะชีวิต

ทุกวันนี้เลยการันตีไม่ได้เลยว่า …เรียนเก่งอย่างเดียวจะประสบความสำเร็จได้จริงรึเปล่า…

เพราะได้เห็นตัวอย่างแล้วว่าถ้าพื้นฐานทางอารมณ์ดี (EQ) จะเพิ่มโอกาสสำเร็จง่ายกว่า

อย่างประเทศ “ฟินแลนด์” หนึ่งในประเทศที่ได้รับการยกย่องว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก

ฟินแลนด์ไม่ได้เน้นให้สอบได้ที่ 1 ไม่ได้มีแบบทดสอบแบบเดียว แล้วบังคับใช้กับเด็กทุกคน

แต่ก็ยังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้ เพราะเค้ามีแนวทางที่ดีกว่า

ในโรงเรียนจะมีเวลาให้เด็กทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัด คือ

ฟินแลนด์ไม่ได้เรียนเพื่อแข่งขันกันเอาเป็นเอาตาย เค้าขอแค่ให้เด็กมีความรู้ติดตัว

ส่วนที่เหลือจะเน้น “เสริมทักษะชีวิต” เสริมสิ่งที่เด็กทำได้ดี และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ซึ่งเค้าเสริมกันอย่างนี้ตั้งแต่เด็ก พอโตมาจึงกลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามลำดับ

ฉะนั้น ถ้าอยากประสบความสำเร็จจริง​! ต้องเก่งทั้ง “เรียนรู้ไว” และ “เก่งจัดการอารมณ์”

ถ้าเก่งทั้ง 2 อย่าง จะได้มีความสามารถในการรับมือกับปัญหา ทำให้ประสบความสำเร็จง่ายกว่าคนเก่งด้านเดียว


#ไปให้ถึง100ล้าน