สั่งงานแบบไหน ที่คนในทีมรู้สึกอยากทำตาม

สั่งงาน คือการสื่อสารแบบหนึ่ง ซึ่งต้องการบอกออกไปเพื่อขอความร่วมมือจากผู้รับสาร หรือก็คือ คนในทีมหรือ ลูกน้อง ถ้าสื่อสารดีลูกน้องก็เชื่อถือและเต็มใจปฏิบัติงานให้

แต่ที่แน่ๆ ถ้าสื่อสารไม่ชัดเจน นอกจากจะไม่ได้งาน ลูกน้องก็อาจจะหมดความอดทนเอาได้ มาดูวิธีสั่งงานให้คนในทีมรู้สึกได้ประโยชน์สูงสุดกัน

1.ชัดเจน
การสั่งงานลูกน้องไม่ว่าจะพูด โทรบอก หรือเขียนโพสอิทเอาไว้ สิ่งสำคัญคือต้องให้ลูกน้องปฏิบัติตามได้ถูกเลยว่า ต้องไปทำอะไร ที่ไหน อย่างไร การสื่อสารที่ดีทีสุดต้องชัดเจน เรียบง่าย ทำตามได้ทันที

2.มีความถูกต้อง
อย่าเปลี่ยนคำสั่งไปมา อย่าวกไปวนมา ควรเป็นคำสั่งที่ตกลงกับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จากนั้นค่อยส่งคำสั่งไปยังผู้ทำงาน และตรวจสอบก่อนที่จะส่งสารออกไป

3.แม้จะสั่งงาน ก็ขอให้สั่งงานด้วยความสุภาพ
สั่งงานเยอะไม่ใช้เรื่องผิดอะไรเลยถ้ามีความสุภาพ เพราะการสื่อสารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ คือต้องเรียนรู้และทำไปด้วย คนสั่งงานจึงต้องรู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์และต้องรู้จักวิเคราะห์คนฟัง

4.ถ้าเป็นงานที่ทำให้ทีมลำบากใจ ก็แสดงมันออกไป
เคล็ดลับคือการใช้คำพูดลักษณะขอความช่วยเหลือและให้ลูกน้องเห็นความสำคัญในภาพใหญ่ เช่นไม่ได้ทำงานนี้เพื่อหัวหน้าคนเดียว แต่เพื่อทีมของเราผลประกอบการณ์ของพวกเรา เพื่อให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ใช่การสั่งจะเอาแต่งานโดยไม่สนใจลูกน้องเลย

5.สื่อให้มีความสร้างสรรค์
เป็นไปได้ว่าการไปเสนองานกับลูกค้าอาจถูกตำหนิกลับมา แต่คำตำหนิทั้งหมดนั้นเจ้านายไม่จำเป็นต้องบอกลูกน้องทั้งหมดถ้าหากจะทำให้ลูกน้องรู้สึกแย่กว่าเดิม เจ้านายสามารถเลือกคำพูดทีสื่อไปในลักษณะการสร้างสรรค์มากกว่าการทำลายกัน เพราะจะได้เป็นกำลังใจให้ลูกน้องแก้ไขงานด้วยอารมณ์ไม่ขุ่นมัว

การสื่อสารที่ดีต้องมีความครบถ้วน ทั้งเนื้อหา และเจตนา ถ้าสื่อสารได้ดีย่อมรู้สึกดีกันทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์กันทุกฝ่ายด้วยเช่นกัน

#ทีมเวิร์ค
#ไปให้ถึง100ล้าน