ปลูกตอนนี้จะคุ้มหรือเปล่า หลังจากพบว่า แสดงผลได้ดีในการฆ่าเชื้อ “ไวรัสโคโรน่า 2019”

ปลูกตอนนี้จะคุ้มหรือเปล่า 
หลังจากพบว่า แสดงผลได้ดีในการฆ่าเชื้อ “ไวรัสโคโรน่า 2019”

“ฟ้าทะลายโจร” ถ้าจะปลูกตอนนี้ ต้องใช้ต้นทุนเท่าไร 
(พร้อมเอกสารจากสำนักส่งเสริมเกษตรกร)

ล่าสุดมีข่าวออกมาจาก คณะแพทย์ จุฬาฯ และคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล เรื่องฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งการเติบโตของไวรัสโควิดในหลอดทดลองได้ 

มาดูกันว่า พืชสมุนไพรไทยตัวนี้ จะมีต้นทุนเท่าไหร่? หากปลูกแล้วจะมีกำไรเท่าไหร่?
แล้วถ้านำไปทำขายเป็นยารักษาโควิดล่ะจะเป็นอย่างไร? สรุปย่อมาให้แล้ว ดังนี้
__________________________________________
1.ข้อมูล “ฟ้าทะลายโจร”

– เป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่าย สามารถเก็บผลผลิตเฉลี่ยปีละ2 ครั้ง
– ใช้รักษาอาการ ติดเชื้อ แก้ไอ เจ็บคอ แก้ไข้ทั่วไป แถมทำให้เจริญอาหาร(เพราะรสชาติขม)
– ปลูกได้ทุกฤดู โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม
________________________________________
2. “ต้นทุนการปลูก”

ต้นทุนในที่นี่ได้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนคงที่ และ ต้นทุนผันแปร โดยต้นทุนในการปลูก 1 ไร่ มีดังนี้

– ต้นทุนผันแปร 
– ค่าแรงงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4,600 บาท 
(แบ่งเป็น เตรียมดิน ปลูก ดูแลรักษา ค่าเก็บเกี่ยว ฯ)

– มีค่าวัสดุ 2,200 บาท 
(แบ่งเป็น พันธุ์ ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช อุปกรณ์การเกษตรและวัสดุอื่น ๆ)

ต้นทุนคงที่
– ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 1,200 บาท
__________________________________________
3. “ผลผลิต”

เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อไร่ ใน 1 ปี ได้ผลผลิตจากฟ้าทะลายโจรแบบแห้ง ประมาณ 1,000 – 1,500 กิโลกรัม
หากเฉลี่ยต่อเดือนแล้วจะได้ผลผลิต เท่ากับ 83 – 125 กิโลกรัม
_________________________________________
4. “ราคาขายในตลาด”

ฟ้าทะลายโจร ที่นิยมขายกันในท้องตลาดก็คือ “แบบแห้ง” 
เฉลี่ยแล้วราคาอยู่ที่ 70 – 80 บาทต่อกิโลกรัม
__________________________________
5 . “กำไร”

เมื่อนำผลลัพธ์มาคิดคำนวณแล้ว หากเทียบต่อ 1 ไร่
มีสูตรคำนวณดังนี้ 
(จำนวนผลผลิตxราคาขาย) – ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

ยกตัวอย่าง จำนวนการผลิต 125 กิโลกรัม
ราคาขาย 80 บาทต่อกิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 666 บาทต่อเดือน

สรุปแล้วกำไรจะเท่ากับ (125×80) – 666 = 9,334 บาทต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อควรระวังและข้อห้ามที่ผู้บริโภคต้องศึกษาเพื่อความปลอดภัย และข้อมูลนี้เป็นตัวเลขการประเมินเท่านั้น ควรศึกษาอีกครั้ง 

จัดทำโดย ทีมงานเพจ ไปให้ถึง100ล้าน

#ไอเดียธุรกิจ
#ไปให้ถึง100ล้าน
#100LANCLUB

เอกสารอ้างอิง : http://www.agriman.doae.go.th/home/news/April%202012/bunch%20robber%20sky.pdf
รับประเด็นดีๆ แบบสั้นๆ อ่านง่ายๆ
เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรไปด้วยกันได้ที่

Line : @100lanclub / https://lin.ee/gW2xe1J
IG : instagram.com/100lanclub
Blockdit : blockdit.com/100lanclub
Website : www.100wealth.co