“ล้านแรก” ทำยังไงให้ได้เร็วๆ

ล้านแรก คือเป้าหมายที่หลายคนตั้งไว้ แต่การเก็บเงินให้ได้ล้านทำได้ยาก ถ้าใช้วิธีตรงๆ ด้วยการตั้งใจเก็บอย่างเดียว
จะเป็นวิธีที่ดูยากจนถึงเป็นไปไม่ได้

สมมุติว่า พนักงานประจำมีเงินเหลือเดือนละ 5,000 บาท ถ้าอยากใช้เงินก้อนนี้ตั้งใจเก็บให้ได้ล้านแรก ต้องใช้เวลาถึง 200 เดือน หรือ 16.6 ปี กว่าจะได้ครบ 1 ล้าน

นี่คือวิธีการตรงๆ อาจดูไม่เสียหายอะไร แต่ทว่าใช้เวลานานมาก การเก็บเงินในระยะยาวจะมีสินทรัพย์ ที่เหมาะสมในการลงทุนต่างกัน เงินที่จะเก็บจึงต้องแบ่งใหม่ หรือยังคงมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะทำให้เก็บได้ไม่ถึงเป้าอีก ทำให้เป็นความเสี่ยงที่จะนานขึ้นไปอีก

วิธีที่ง่ายกว่านั้น คือการดู “การทวีคูณ”
คืออย่าเอาเงินไปตั้งไว้เฉยๆ แค่กินดอกเบี้ย เพราะมันไม่มีพลังแห่งการทวีคูณ ต้องหาทางที่เงินก้อนแรกนี้จะทวีคูณขึ้นมา เช่น นำเงิน 20,000 บาทไปลงทุนซื้อของมาขายออนไลน์ภายในเดือนเดียวได้มา 30,000

คิดเป็นกำไรได้ 10,000 บาทแสดงว่าได้พลังทวีคูณมา 50% จากเงินต้น ภายใน 1. เดือนนับว่าใช้ได้

วิธีการเก็บเงินให้ได้ล้านเร็วๆจึงไม่ใช้การเก็บ แต่เป็นการใช้พลังการทวีคูณช่วยต่างหาก คือได้เงินมาแล้วควรสำรองเงินแค่ฉุกเฉิน นอกนั้นต้องใช้จ่ายออกลงทุนไปเพื่อดึงดูด หาแหล่งการทวีคูณของเงินกลับมา ถ้าแบ่งจะแบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังนี้

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเก็บเงินล้าน
ประกอบด้วย 3 อย่างคือ

1.อัตราการเติบโตของรายได้ (Income Growth)

ทุกๆปีทุกๆเดือนรายได้จะโตขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งโตเร็ว ยิ่งดี สำหรับคนทำธุรกิจ ช่วยแรกอาจจะเท่าทุน แต่เมื่ออยู่ตัวแล้วจะมีโอกาสเติบโตได้ขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงรายได้ไม่คงที่ ดังนั้น ควรกระจายการเติบโตรายได้เอาไว้ในหลายๆทาง เพื่อการลดความเสี่ยง

2.อัตราการออม (Saving Rate)
เงินเก็บ เงินออม ยิ่งออมมากก็ยิ่งดีมาก แต่ต้องรู็แหล่งที่ออมด้วย ให้ดอกเบี้ยเป็นแบบทวีคูณ ยิ่งเงินต้นเยอะ ก็จะได้ผลตอบแทนเยอะตาม

3.ผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Return)

ส่วนนี้ไว้ใช้ลงทุนเพื่อผลตอบแทนแบบทวีคูณที่เร็วที่สุด แต่ก็ควรมีเงินออมสำรองฉุกเฉินไว้ อย่าเทหมดหน้าตัก ผลตอบแทนจากการลงทุนมาได้จากหลายแหล่ง เช่น ลงทุนธุรกิจส่วนตัว เปิดร้านของตัวเอง ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในหุ้น ฯลฯ

จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่การเก็บเงิน แต่มันต้องใช้ถึง 3 ส่วนด้วยกันเพื่อที่จะให้ถึงเงินหลักล้าน แบบเร็วขึ้น หลักๆเลยคือ ต้องหารายได้ และนำส่วนที่เหลือไปทำอะไรบางอย่างให้ได้กลับมาแบบทวีคูณ และนี้คือการทำล้านแรก เมื่อได้ล้านแรกแล้ว ล้านต่อไปจะได้ง่ายขึ้น….


#ล้านแรก
#ไปให้ถึง100ล้าน