เป็นเบอร์หนึ่งไม่ไหว ก็เป็นเบอร์ 5 ดีกว่า โครงการออมเบอร์ห้า เงินออมก้าวหน้าจริง

ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความวุ่นวาย จะประสบความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ต้องอาศัยความพยายามและอดทนเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกันกับการเติบโตทางการเงิน การจะประสบความสำเร็จในด้านนี้ ก็ต้องอาศัย “การวางแผนและวินัยในการออมเงิน”

แต่พอพูดถึงเรื่องนี้ หลายคนมักนึกว่า การออมเงินคือ การประหยัดไปตลอด จริง ๆ แล้วไม่ใช่ มันเป็นการจัดการเงินให้มีเป้าหมายให้เหมาะในแต่ละช่วงวัย และในแต่ละจังหวะชีวิตให้ดีที่สุด แล้วเราก็สามารถมีความสุขไประหว่างทางกับมันได้ เพราะหลักการออมเงินที่แท้จริง มันคือการ “สร้างนิสัยเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย” ไม่ใช่การสร้างเพื่อเก็บเงินไปตลอดจนไม่ได้ใช้

งานวิจัยชิ้นหนึ่ง ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Consumer Research ในปี 2017 พบว่า ผู้ที่ออมเงินเพื่อเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เช่น เพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือเพื่อเกษียณอายุอย่างสุขสบาย มีแนวโน้มที่จะมีความสุขมากกว่าผู้ที่ออมเงินโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ออมเงินแบบมีเป้าหมาย ได้ทั้งสิ่งที่อยากได้ และไม่เครียด มีหนึ่งอย่างที่ทำได้เลย ไม่ว่าจะต้นทุนเท่าไร เป็นการลงทุนที่ไม่ต้องสนราคา ไม่ต้องสนภาวะตลาด นั่นคือการออมเงินแบบ DCA หรือ Dollar-Cost Averaging ที่จะช่วยให้เงินคุณเติบโตแบบมีวินัย

การออมเงินแบบ DCA เป็นการลงทุนโดยแบบเฉลี่ยต้นทุน เน้นทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ด้วย จำนวนเงินที่เท่า ๆ กัน ในสินทรัพย์ เช่น กองทุน หุ้น หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ตามที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น เราตั้งไว้ว่าทุกวันที่ 1 ของเดือน ให้ระบบหักเงินไปซื้อกองทุนรวม จำนวน 500 บาท ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี เป็นต้น

DCA ดียังไง ?

 1. สร้างวินัยในการลงทุน เพราะเป็นการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ
 2. ลดความเสี่ยงเรื่องจังหวะซื้อ – ขาย เพราะการ DCA
  เป็นการตัดอารมณ์เกี่ยวกับภาวะราคาขึ้น หรือลงออกไป
  ช่วยลดโอกาสขาดทุนจากการซื้อผิดจังหวะ
 3. สะสมสินทรัพย์ได้มากขึ้น โดยการลงทุนแบบ DCA
  ทำให้เราสะสมสินทรัพย์ได้มากขึ้น เมื่อราคาสินทรัพย์ปรับตัวลง
  ด้วยเงินลงทุนเท่าเดิม
 4. ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะ แม้การ DCA
  จะเป็นการทยอยลงทุนจากเงินจำนวนน้อยๆ อย่างสม่ำเสมอ
  แต่ก็สร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้

ถ้าใครสนใจแนวทางนี้ และอยากออมเงินแบบคนมีสุข ต้องโครงการออมเบอร์ 5 ที่เกิดจากความร่วมมือของตลาดทุนไทยนี้เลย เปรียบเหมือนถ้าเราอยากจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสักชิ้น ก็ต้องมองหาฉลากเบอร์ 5 แต่ถ้ามองหาการลงทุน เพื่อสุขภาพการเงินที่ดีในระยะยาว ต้องมาที่โครงการออมเบอร์ 5

จุดเด่นคือ เป็นการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน
อย่างมีวินัยโดยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ เพียง 5 ขั้นตอนง่าย ๆ คือ

 1. ติดต่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) ธนาคาร หรือบริษัทประกันชีวิต
 2. ผู้ลงทุนหน้าใหม่ เริ่มลงทุนในกองทุนรวมอย่างน้อย 5,000 บาท ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2566 ไม่นับรวมการตัดบัญชีเพื่อลงทุนอัตโนมัติ (DCA)
 3. สมัครบริการตัดบัญชีเพื่อลงทุนอัตโนมัติ (DCA) ในกองทุนที่ร่วมโครงการ โดยลงทุนขั้นต่ำ 500 บาทต่อเดือน และต้องทำรายการ DCA ครั้งแรกสำเร็จ ภายใน 29 ธ.ค. 2566
 4. ลงทุนต่อเนื่องแบบ DCA ทุกเดือนอย่างน้อย 500 บาทต่อเดือน จนครบ 12 เดือน ภายใน 30 ธ.ค. 2567
 5. เมื่อลงทุนครบ 12 เดือนตามเงื่อนไข (5,000 บาท + DCA >= 500 บาทต่อเดือน รวม 12 เดือน) จะได้รับของสมนาคุณมูลค่า 500 บาทจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

การออมเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใดก็ตาม และการออมเงินแบบมีวินัยจะช่วยให้คุณไปสู่ความสำเร็จทางการเงินในอนาคตได้จริงครับ

ออมเบอร์5 #ลงทุน #กองทุน #กองทุนรวม #DCA

.
*หมายเหตุ :
๐ ผลตอบแทน 4.5% คือ ของสมนาคุณมูลค่า 500 บาท
ให้เมื่อลงทุนครบ 12 เดือน เช่น หน่วยลงทุนมูลค่า 500 บาท นั่นเท่ากับว่า
เราจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในครั้งนี้แล้วถึงประมาณ 4.5%
.
๐ ผู้ที่จะได้รับของสมนาคุณมูลค่า 500 บาท
จากโครงการออมเบอร์ 5 จะต้องเป็นผู้ลงทุนรายใหม่ที่ไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.), บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หรือผู้เสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น