บุญนิธิแสตมป์เซเว่นฯ เติมสุขให้น้องๆที่ ร.ร.ป่าหวายวิทยายน จ.ขอนแก่น

ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” และ “อุปกรณ์มื้ออาหารกลางวันเพื่อน้อง” นำเงินจากการบริจาคแสตมป์ของลูกค้า เซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ มาปรับปรุงห้องน้ำใหม่ให้กับโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี พร้อมมอบอุปกรณ์มื้ออาหารกลางวัน แก่โรงเรียนป่าหวายวิทยายน อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

​ซีพี ออลล์ เล็งเห็นความสำคัญของสุขอนามัยที่ดี โดยเฉพาะเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ซีพี ออลล์ และโครงการบุญนิธิแสตมป์เซเว่น เพื่อสาธารณกุศลทั่วประเทศ โดยนำเงินบริจาคจากแสตมป์ของลูกค้า เซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ มาปรับปรุงห้องน้ำเก่าให้ได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียน ช่วยให้นักเรียนรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนมีความสุขมากขึ้น สามารถใช้ห้องน้ำได้อย่างสะดวกสบาย ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย สำหรับการปรับปรุงห้องน้ำ โรงเรียนป่าหวายวิทยายน จ.ขอนแก่น เป็นห้องน้ำผู้หญิงใต้อาคารที่มีสภาพทรุดโทรมมาก จนไม่สามารถใช้งานได้ ต้องดำเนินการเปลี่ยนชักโครก สายฉีดชำระ ชุดก๊อกน้ำ อ่างล่างหน้า ประตู กลอน กระจก ปั๊มน้ำ รวมถึงติดตั้งถังเก็บน้ำ 200 ลิตรเพิ่มเติม 

นอกจากนี้ ทางโครงการบุญนิธิแสตมป์เซเว่นฯ ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์มื้ออาหารกลางวันให้น้องๆ นักเรียน พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องครัว เช่น หม้อหุงข้าว เซ็ทเตา และก๊าซหุงต้ม ชุดอุปกรณ์ทำก๋วยเตี๋ยว ชุดถาดหลุม แสตนเลสใส่อาหาร รวมถึงข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงต่างๆ และน้ำดื่ม เพื่อโรงเรียนได้ทำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนตลอดปีการศึกษา

​ซึ่ง ซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญกับอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงสุขภาพและโภชนาการของผู้บริโภคมาโดยตลอด สำหรับการสนับสนุนอาหารกลางวันครั้งนี้ ได้มอบอาหารที่มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนมีพลังในการศึกษาเล่าเรียน และโครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของ ซีพี ออลล์ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ซีพี ออลล์ หวังว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้นักเรียน รวมไปถึงสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กๆ สอดคล้องกับปณิธานองค์กร “Giving and Sharing”