ร้านค้าออนไลน์ยุคนี้ ค้าขายให้ยอดปัง สร้างธุรกิจรุ่ง พุ่งสู่รายได้

การสร้างการมีตัวตน สร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ และ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค เป็นเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ควรรู้ และปฏิบัติให้ถูกต้อง คือ การไปจดทะเบียนพาณิชย์ร้านค้าออนไลน์  ควบคู่กับการมีเครื่องหมาย DBD Registered เพื่อรับรองว่าเรามีตัวตนอยู่จริง

ประโยชน์ของการ จดทะเบียนพาณิชย์ร้านค้าออนไลน์  และมีเครื่องหมาย DBD Registered

1.ทำให้ลูกค้ามั่นใจการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีตัวตนเชื่อถือได้

2.ร้านค้าออนไลน์มีเครดิตสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และมีโอกาสแข่งขันทางธุรกิจ

3.ร้านค้าออนไลน์ได้โอกาสในการส่งเสริมธุรกิจ และเติบโตได้เร็วกว่า

จดทะเบียนพาณิชย์ร้านค้าออนไลน์ได้ที่ไหน

สำนักงานเขต (กทม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยมีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนฯ เพียง 50 บาทเท่านั้น

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน 

2. ขอเอกสารแบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)

3. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์(เอกสารแนบแบบ ทพ.) กรอก 1 ใบต่อ 1 เว็บไซต์

4. เตรียมเอกสารที่ Print หน้าแรกของเว็บไซต์

5. วาดแผนที่ตั้งสถานที่ประกอบพาณิชยกิจ

6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (กรณีจดในนามนิติบุคคล)

7. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาจดแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

การขอเครื่องหมาย DBD Registered

เพื่อสร้างการมีตัวตน และความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถดำเนินการได้ทันที ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทางเว็บไซต์ www.trustmarkthai.com หลังจากกรอกข้อมูลผ่านระบบเรียบร้อย ระบบจะจัดส่งเครื่องหมายฯ ให้ท่าน นำไปแปะบนหน้าเว็บไซต์หรือช่องทางการขายออนไลน์ 

ฉะนั้น ในสถานการณ์ปัจจุบัน ร้านค้าออนไลน์ควรเร่งสร้างโอกาส สร้างระบบการค้าออนไลน์ให้มึตัวตน และ มีความน่าเชื่อถือมากชึ้น เพื่อธุรกิจรุ่ง ยอดขายปังๆ กันครับ