TOA พร้อมพนักงานจิตอาสา มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน

ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงานจิตอาสาTOA มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชน  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  ในงานพิธีทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ ยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไป โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ และ พระครูสมุห์วัชระ ภัททธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆัง โฆสิตาราม ร่วมดำเนินการจัดงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการ นำโดย ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี ศุภชัย นพขำ ส.ส.จังหวัดปทุมธานี และ ไพฑูรย์ สายเนตรงาม นายก อบต.สวนพริกไทย ลงพื้นที่ดูแลการจัดงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  จัดขึ้น ณ วัดบางหลวงหัวป่า อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี