โควิดทำให้เกิดปรากฏการณ์ ‘ยางแผ่นดิบขาดตลาด’ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ณ วันที่ 1 ก.ย. 2563 ราคาประมูลเฉลี่ย ณ ตลาดกลาง ยางพารายางแผ่นดิบอยู่ที่ 55.39 บาทต่อกิโลกรัม ราคายางแผ่นรมควันอยู่ที่ 60.05 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคา FOB อยู่ที่ 62.90 บาทต่อกิโลกรัม  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) และมาตรการปิดเมืองอีกทั้งยังไม่สามารถ ควบคุมได้ในหลายประเทศทั่วโลก ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการทางการเงินและการคลังในขนาดใหญ่ เพื่อประคับประคอง ระบบเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพทางการเงินแต่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอย โดย กองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เพิ่มเติมในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกจะหดตัวลดลงร้อยละ 4.9 จากเดิมที่คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 3.0 และคาดการณ์ของประเทศคู่ค้าที่สําคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยูโรโซนอยู่ที่ -8.0, -5.8 และ -10.2 ยกเว้นจีนที่มีโอกาสขยายตัวอยู่ที่ 1.0 โดยราคายางมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ตลาดหุ้นอเมริกาบวก เงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัวราคาเงินเยนอ่อนค่า เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ สถานการณ์ที่ทำให้ราคายางพาราไม่สดใสมาเป็น 10 ปี นั้นมีผลมาจาก ไทยยังมีการพึ่งพาการส่งออกยางพาราเป็นหลัก เมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเช่น ปัญหาสงครามทางการค้า โรคระบาด ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไปตลาดหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน ราคายางพาราอ้างอิงจากตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศเป็นหลักจึงทำให้มีการเก็งราคาและแทรกแซงราคา จนเกิดความผันผวนของราคาสูง ...