ครม. เยียวยาประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือนจ่ายทีเดียว 15,000 บาท คณะรัฐมนตรี ไฟเขียวอนุมัติโครงการชดเชยรายได้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือนได้รับเงินเยียวยาผลกระทบ Covid-19รายละ 15,000 บาท โดยจ่ายครั้งเดียว น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติความช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่ครบ เห็นชอบโครงการชดเชยรายได้ลูกจ้างสถานประกอบการได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 59,776 คนคิดเป็นวงเงินทั้งสิ้น 896 ล้านบาท #Covid-19#เจ้าของธุรกิจ ...