ทุกคนมีรูปแบบของชีวิตไม่เหมือนกัน แต่ทุกรูปแบบชีวิตย่อมมีความต้องการพื้นฐานที่เหมือนกัน นั้นคือ “การมีคุณภาพชีวิตที่ดี” คุณภาพชีวิตที่ดีในหลายความหมายคือ การมีบ้าน มีรถ หรือการได้ท่องเที่ยว รวมทั้งการได้มีครอบครัวที่อุ่น และความรักที่ดี ฯลฯ ในช่วงชีวิตที่สำคัญที่สุดนั้น หนีไม่พ้นในช่วง “สร้างครอบครัว” ในช่วงนี้ต้องมีการเตรียมวางแผนทุกก้าวจังหวะของชีวิตในการปูทางสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ เพราะทางเดินต่อไป ไม่ได้มีแค่ตัวเองเพียงคนเดียว ยังมีสมาชิกในครอบครัวที่ต้องคิดเผื่อด้วย การใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จในช่วงนี้ มันคือการสร้างสิ่งที่ต้องส่งต่อมอบไปให้ในอนาคตของลูกด้วย มองการสร้างคุณภาพชีวิตให้เหมือนกับ “การลงทุน” ที่สามารถส่งต่อได้ “มูลค่า” ทางการลงทุนไม่ได้หมายถึงแค่ จำนวนเงินที่ได้กลับมา มูลค่ายังสามารถหมายถึงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้วย ยกตัวอย่าง การลงทุนใน “อสังหาริมทรัพย์” ในหลายๆ ครั้งจำนวนเงินที่เสียไปไม่ได้ซื้อแค่พื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์ตัวนั้น เราซื้อเพราะสภาพแวดล้อมโดยรอบ ความสะดวกสบาย และความชื่นชอบในย่านนี้เป็นส่วนตัว เป็นต้น การมองให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริง อย่ามองแค่การใช้ประโยชน์แค่เพื่อตัวเอง ให้มองในมุมมองที่สามารถส่งต่อไปได้ เพราะมูลค่านั้นมีปัจจัยเป็นเวลาด้วย มันไม่ได้มีแค่ในตอนนี้พอเวลาผ่านไปมันก็จะเติบโตไปถึงในอนาคตด้วย การมองให้ทะลุในมุมที่คนอื่นไม่เห็นจึงมีความจำเป็นมาก เพราะช่วยให้ประเมินได้อย่างถูกต้องถึงความคุ้มค่าที่ได้มากับเงินที่เสียไป ทริปเปิ้ล วาย เรสซิเด้นซ์ คอนโดที่เหมาะสมกับ “การลงทุน” ที่สร้างมาให้พร้อมกับทุกช่วงชีวิต วิถีคนเมืองนั้นเปลี่ยนแปลงตลอด ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี “คอนโดทริปเปิ้ล วาย เรสซิเด้นซ์” จึงได้สร้างแพลตฟอร์มใหม่ของการอยู่อาศัยใจกลางเมืองในรูปแบบที่พร้อมรับในทุกช่วงชีวิต มีจุดเด่นของการเป็นโครงการที่อยู่อาศัย ของส่วนหนึ่งในโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คอนโดนี้ได้รวมทุกอย่างเข้ามาเหมือนเป็นวันสต็อปเซอร์วิช ...