ธุรกิจต้องประคองตัว เมื่ออำนาจซื้อ “จีน” เปลี่ยนไป ถ้าจะกล่าวถึง “ผู้บริโภค” ที่ที่มีกำลังซื้อมากที่สุด คงหนีไม่พ้น ประชากรจีน เพราะแต่ละปีมีเศรษฐีเพิ่มขึ้นมหาศาล ชนชั้นกลางขยายตัวมากขึ้น นั้นหมายถึงอำนานจซื้อที่อยู่ในระดับสูงขึ้นตามไปด้วย หลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอย การฟื้นตัวยังเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่หนึ่งในโอกาสที่หลายประเทศมองเห็นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน “ภาคท่องเที่ยว” ดังนั้น ทำให้จี9นกลายเป็นตลาดที่ทุกชาติต้องการ เพราะนอกจากจีนจะมีประชากรหลายร้อยล้านคนแล้ว นักท่องเที่ยวจีนยังเต็มไปด้วยเม็ดเงินมหาศาล หลายอย่างเหมือนจะเป็นไปในทิศทางดี แต่เมื่อเข้าปี 2020 กลับพบข่าวร้ายที่ทุกประเทศต้องรับมือไปพร้อมๆ กัน เพราะข้าวร้ายที่ว่าส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคมทั่วโลกเลยทีเดียว และหากมองถึงเหตุการณ์ที่กระทบด้านเศรษฐกิจ ณ ตอนนี้ หนีไม่พ้นสงครามการค้า ระหว่าง สหรัฐและประเทศจีน และสงครามครั้งนี้ กระถึงธุรกิจต่างๆ ของหลายประเทศแน่นอน เพราะไม่ว่ามาตรการกีดกันทางการค้า มาตรการภาษีที่สหรัฐและจีนนำมาใช้ ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก การค้าขายของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัด ความขัดแย้งของ 2 มหาอำนาจยังไม่ทันหาย โลกก็ต้องเผชิญกับโรคระบาด ที่สร้างความเสียหาายมหาศาลต่อชีวิตประชาชน พิษของโควิด-19 ยังทำให้ภาคการท่องเที่ยวหยุดนิ่ง ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สายการบิน ไกด์นำเที่ยว ร้านอาหารต้องล้มกันไปตามกัน  20 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวเติบโตก้าวกระโดดมาก ขับเคลื่อนจีดีพีสัดส่วนสูงถึง 18% และนักท่องเที่ยวจีนมาไทยร่วม ...