เป็นเจ้าของกิจการนั้นมันเริ่มจาก ‘ความคิด’ ไม่ใช่ตำแหน่งหรือเงินตรา“Tim Denning” ได้เผยแนวคิดว่า กลยุทธ์เจ้าของกิจการหลักๆ คือ ทัศนคติ วิธีการมองโลก จินตนาการ และการสร้างอะไรใหม่ๆ ช่วงแรกยังไม่เกี่ยวกับเงิน แต่เงินคือ สิ่งที่ต่อยอดต่อมา การเป็นเจ้าของกิจการนั้นมันเริ่มจาก‘ความคิด’ ไม่ใช่ตำแหน่งหรือเงินตรา ถ้าค่อย ๆ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นเจ้าของกิจการทีละนิด วันใดที่เปลี่ยนตำแหน่งจากพนักงานมาเป็นเจ้าของกิจการ จะได้ปรับตัวได้ง่าย และบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพปกติเวลาประชาสัมพันธ์หาคนมาทำงาน เรามักจะได้เห็นประโยค ‘ที่นี่ทำงานแบบพี่น้อง’ ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเราแทบไม่เห็นที่ไหนโฆษณาชักชวนให้มาทำงานว่า ‘ที่นี่ทำงานแบบเจ้าของกิจการ’ ซึ่งจริง ๆ แล้วถ้าเราวิเคราะห์คุณสมบัติของ ‘เจ้าของกิจการ’ ออกมา เป็นข้อ ๆ เราจะพบว่าจริง ๆ แล้วนั้น การที่เราได้ทำงาน ไม่ว่าในความจริง เราจะอยู่ฐานะ ‘ผู้รับจ้าง’ หรือเรียกง่าย ๆ ตรงไปตรงมาว่า ‘ลูกน้อง’ เราก็สามารถปรับทัศนคติของตัวเองใหม่ด้วยการทำงานแบบ ‘เจ้าของกิจการ’ ได้เพราะจริง ๆ แล้วทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมอง ถ้าในโลกแห่งความเป็นจริงเรายังไม่ไปถึงขั้นเจ้าของกิจการ เราก็ต้องมีความคิดแบบเจ้าของกิจการไว้ก่อน บทความเรื่อง ‘If you have a job, you’re already an ...