FTE หลักสูตรเพื่อพัฒนาเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ แบบครบเครื่อง ทันใจ และ เร่งรัด ออกแบบจากคำแนะนำของผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์และการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆทั่วโลกด้วยตัวเอง นำตัวอย่างและคำแนะนำมาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนร่วมกันดีไซน์ให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งออกมาเป็นโมเดลหลักสูตรที่ยืดหยุ่น พร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน และ 1 ปีที่ผ่านมากับนักเรียนทั้งหมด 5 รุ่น ที่ได้รวบรวมทุก Gap เพื่อออกแบบหลักสูตรให้ตอบโจทย์ Exclusive SMEs มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรหรือรูปแบบของหลักสูตร ที่พลิกโฉมเพื่อเหล่าผู้ประกอบการไฟแรงโดยเฉพาะ FTE (เอฟเต้) เปิดรับสมัครแล้ว…วันนี้ ‼ – ให้มากกว่าความรู้ แต่เป็นศูนย์รวมวิทยากรชั้นนำ ที่มาแชร์ประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจ – หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีความพร้อมในเรื่องเงินทุนและพื้นที่ขาย ผลักดัน SMEs ให้เติบโตอย่างยั่งยืน – พร้อมด้วย SMEs Ecosystem ให้ทุกธุรกิจ ช่วยเหลือกันแบบครอบครัว – แม้จบหลักสูตรไปแล้ว แต่สามารถขอคำปรึกษาจากทีมวิทยากรอย่างต่อเนื่องถาวร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่ว่าคุณจะเป็น ทายาทธุรกิจ ที่ต้องสืบทอดกิจการจากครอบครัว ปัญหาที่พบบ่อยคือความกดดันในการรับช่วงต่อ เช่น คนรุ่นใหม่อาจมีวิธีการทำงานที่ต่างจากคนรุ่นก่อน การยอมรับจากครอบครัวและคนในองค์กร หรือ อยากออกมาสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง เนื้อหาในหลักสูตรจะช่วยให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่น การปรับระบบบริษัทจากธุรกิจครอบครัวมาเป็นการบริหารแบบมืออาชีพ วิธีการรับมือในการทำงานกับพ่อแม่ญาติพี่น้อง หรือ การค้นหาแนวทางที่จะออกมาสร้างธุรกิจเอง ...