หลังจากประเทศไทยคลายล็อกดาวน์ ธุรกิจทั่วไทยจากเดิมรายได้ลดลงจากที่เป็นอยู่ กำลังถูกฟื้นฟูให้กลับมา ปัจจัยท้าทายที่สำคัญต่อเศรษฐกิจในระยะนี้ คือ ภาวะกำลังซื้อชะลอตัว โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจจะหดตัวร้อยละ 6 ซึ่งส่งผลต่อปัญหาการว่างงาน ทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น  อย่างไรก็ตามยังคงมีบางธุรกิจที่จะฟื้นตัวในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก หรือธุรกิจที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง วันนี้จะยกตัวอย่าง 4 ธุรกิจที่น่าจับตามองหลังโควิด  ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนหันกลับมารักสุขภาพกันมากขึ้น และตระหนักถึงการดูแลตัวเอง นี่จึงถือเป็นโอกาสสำหรับสินค้าอย่าง อาหารเพื่อสุขภาพ ยา สมุนไพร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รวมไปถึงธุรกิจเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ธุรกิจค้าปลีกเพราะลูกค้ายังคงนิยมการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้น แม้บางส่วนจะเริ่มกลับมาใช้บริการช่องทางหน้าร้านมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรคนก็ยังมีพฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์เนื่องจากมีความสะดวกที่มากกว่า ธุรกิจร้านอาหารแม้ว่าบริการเดลิเวอรี่ยังคงได้รับความนิยม แต่หลังจากคลายล็อกดาวน์ยังคงมีลูกค้าที่ยังซื้ออาหารหลับไปทานที่บ้าน แต่ยังมีลูกค้าบางกลุ่มที่ต้องการใช้บริการที่ร้าน โดยร้านอาหารปรับเปลี่ยนตามมาตรการก็ยังตอบโจทย์ลูกค้าที่เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักอยู่ ธุรกิจที่ปรับตัว ยังขอยืนยันว่าธุรกิจที่จะสามารถอยู่รอดได้นั้น คือธุรกิจที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่อการทำงานหรือการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ มาตรการภายหลังคลายล็อกที่เกิดขึ้นประเทศต่างๆ ถือเป็นปัจจัยที่ฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมา แต่ปัจจัยที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ การดำเนินธุรกิจต้องมีความรอบคอบ รวมถึงให้ความสำคัญกับการหาพันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อทดแทนพันธมิตรที่ลดลงในช่วงการระบาด อ้างอิง : https://www.posttoday.com/economy/news/627760 ...