สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนทั่วโลก โดยแทบทุกประเทศออกมาตรการเข้มงวดในการหยุดการแพร่ระบาดเชื้อโดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ ซึ่งทำให้พฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้คนในยุคนี้เปลี่ยนไป ผู้คนต่างให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้น ล่าสุดจากผลสำรวจของดุสิตโพล มหาวิทยาลัยดุสิต ได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากกลุ่มตัวเองเกี่ยวกับ New Normal ของคนไทยจากสถานการณ์ดังกล่าว 45.39% หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยการออกกำลัง และรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับไอพีจี มีเดียแบรนด์ ประเทศไทย ได้ทำการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนไปหลังจบเหตุการณ์การระบาดโควิด-19 ระบุว่า ผู้คนจะมีความวิตกเรื่องสุขภาพและจะดูแลป้องกันสุขภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลว่าการรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอจะช่วยป้องกันไวรัสได้ ส่งผลให้อาหารที่สร้างภูมิคุ้มกันจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความกังวลเรื่องสุขภาพของผู้บริโภค ก่อนหน้านี้ยูโรมอนิเตอร์ประมาณมูลค่าตลาดธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพหรือกลุ่มอาหารเสริมและวิตามินในประเทศไทย มีมูลค่า 23,916.80 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่ารวม 20,876.30 ล้านบาท ซึ่งจากเทรนด์นิวนอร์มอลด้านสุขภาพที่ส่งผลบวกต่อตลาด คาดว่าตลาดรวมจะเติบโต 5-10% ในปีนี้ แน่นอนว่าในฐานะผู้ประกอบการก็เตรียมความพร้อมรับมือการปรับเปลี่ยนด้วยการขยายไลน์สินค้าในกลุ่มวิตามิน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่หันมาใส่ใจในด้านสุขภาพมากขึ้น ในราคาที่จับต้องได้ และเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ เนื่องจากมองว่าการสร้างความแตกต่างที่สำคัญในตลาดคือการรักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้าให้ดีที่สุด เพราะในทุกวิกฤติล้วนมีโอกาส การวิเคราะห์จับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อมองหาโอกาสให้กับธุรกิจได้อย่างรวดเร็วคือทางรอดของธุรกิจนั่นเอง อ้างอิง : https://bit.ly/34iiDbo ...