ผ่านไป 3 ปี มนุษย์เงินเดือนคนนึงที่ใกล้จบปริญญาเอก ได้มาสรุปการเงินส่วนบุคคลว่ามีอะไรบ้าง แจกแจงไว้แบบละเอียดมากๆ มาดูกันที่ ทรัพย์สิน  1. ตอนนี้อายุ 35 ปี เป็นโสด ยังไม่มีครอบครัว 2. เงินเดือนประมาณ 35,000 บาท (ตามปกติการลาเรียน เงินเดือนไม่ขึ้น แต่พอดีได้รับการปรับฐานเงินเดือน ให้คนที่รับเข้าใหม่ คนหน้าเก่าอย่างผมเลยได้อานิสงค์มาด้วย เพิ่มจาก 31,000 บาท เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว มาเป็น 35,000 บาท ผมเริ่มทำงาน เดือน ตค. 2551 เงินเดือนเริ่มต้น 14,300 บาท ไม่มีบ้าน ไม่มีรถ ที่บ้านไม่ได้ให้มรดกอะไรมาครับ) 3. เงินลงทุนในหุ้น และกองทุนรวม ต่างๆ  ประมาณ 650,000 บาท (สามปีที่แล้ว 450,000 บาท)– หุ้น 470,000 บาท– กองทุนหุ้น 100,000 บาท– กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 30,000 ...