ปลดล็อค ‘E-Commerce’ ข้ามพรมแดน รับวิถี “New Normal” หลังจากทั่วโลกได้รับผลกระทบจาก วิกฤตโควิด-19 ตอนนี้วิถีชีวิตของผู้คนกำลังปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตแบบปกติใหม่ รวมทั้งเศรษฐกิจไทยในหลายๆ ภาคธุรกิจ ขณะที่สถานการณ์ต่างๆ กำลังคลี่คลาย อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง จะมาเผยข้อมูลในธุรกิจอีคอมเมิร์ซและแนวทางสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่โลกยุค New Normal ด้วยหลักการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับลูกค้า อเมซอนรู้สึกถึงความรับผิดชอบในฐานะบริษัทข้ามชาติที่ต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิกฤตครั้งนี้ โดยอาศัยความแข็งแกร่งของเครือข่ายระดับโลกและทรัพยากรในมือเพื่อช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆ ในการต่อสู้กับวิกฤตระดับโลกควบคู่ไปกับการสนับสนุนในด้านปัจจัยที่จำเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า วิกฤตระดับโลกครั้งนี้ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนถึงความสำคัญของโลกาภิวัฒน์ผ่านมุมมองสู่อนาคตระยะยาว ในช่วงวิกฤตโรคระบาด การช้อปปิ้งออนไลน์ คือช่องทางที่ปลอดภัยกว่าการซื้อสินค้าจำเป็นต่างๆ ในชีวิตประจำวันทำให้ถูกมองว่าอีคอมเมิร์ชข้ามพรมแดนยังมีโอกาสโตอย่างต่อเนื่อง อีคอมเมิร์ชเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สำหรับการสร้างการเติบโตภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ สำหรับในไทย หน่วยงานราชการต่างๆ ออกมาตการ ทั้งการเงินและภาษีช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบ และจำนวนผู้ค้ากลุ่ม SME ที่มีมากมาย ปัจจุบัน ประเมินว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ชข้ามพรมแกนของยังเติบโตสูงในปีนี้และต่อเนื่องไปอีกหลายปี แหล่งอ้างอิง ...