‘เยียวยา’ 5,000 บาท งวดที่ 3  เกือบ 1ล้านราย ตรวจสอบสิทธิ์โอน “เยียวยาเกษตรกร” พร้อมกันได้แล้ววันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส) เริ่มดำเนินการโอนเงิน “เยียวยาเกษตรกร” ในโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกรและไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ของภาครัฐบาล โดยเงินเยียวยาดำเนินการเข้าถึงเดือนที่ 3 ซึ่งถือเป็นเดือนสุดท้ายของมาตรการแล้ว โดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 กรกฎาคม 2563 แล้วประมาณ 1ล้านรายอย่างต่อเนื่อง (ไม่เว้นแม้แต่วันเสาร์ – วันอาทิตย์) สามารถตรวจสอบรับสิทธิ์ได้แล้วที่ www.moac.go.thอ้างอิง : เงินเยียวยา#เงินเยียวยาเกษตรกร ...