ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการหลายคนจะรู้กันดีว่าหนักหนาสาหัสและต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ต้องคิดคนเดียวและทำคนเดียวอยู่บ่อยครั้ง เจอปัญหาอะไรก็ต้องตัดสินใจเอง อยากจะเรียนรู้การแก้ไขปัญหานั้นๆ ต้องพลิกหาตำราหลายเล่มกว่าจะเจอที่เหมาะสมกับสิ่งที่ตัวเองกำลังเจอ บางทีก็ช้าเกินแก้ ต้องเสียหายก่อนถึงจะแก้ไขปัญหานั้นได้  ดร.รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริการการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี เข้าใจ Insight ของปัญหา พร้อมหาโชลูชั่นมาช่วยเสริม ได้เล่าถึงช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจของครอบครัวทางบ้าน ที่เห็นมาตั้งแต่เด็กๆว่า คุณพ่อเป็นคุณหมอ และเปิดคลีนิค ทำมานานหลายสิบปีช่วงเริ่มต้น ต้องใช้ที่บ้านเป็นคลังสินค้า และค่อยๆ ต่อยอดฝ่าฟันอุปสรรคหลายอย่าง เดินคนเดียวแก้ไขปัญหาบริหารจัดการคนเดียวมาโดยตลอด มาถึงในตอนนี้แล้วเห็น เอสเอ็มอีไทยหลายเจ้าประสบกับปัญหาเดียวกัน  “ต้องเดินคนเดียว คิดเองคนเดียว” สำหรับเอสเอ็มอีปัจจุบันนี้ หมดยุคแล้วกับการลองผิดลองถูกแก้ไขปัญหาเอง จึงได้สร้างหลักสูตร Lean Quick Win เป็นการนำส่วนผสมระหว่างหลักสูตรของ Lean Supply Chain by TMB เข้ากับ Design Thinking  มาประยุกต์ พัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ จากเดิมที่เนื้อหาเน้นเรื่องเทคนิค Lean Six Sigma ที่ใช้เวลามากถึง 4 เดือนในการเรียนรู้เชิงลึกและสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์เห็นได้จริง หลังจากเอามาเรียบเรียงใหม่และดูสิ่งที่ เอสเอ็มอีสามารถหยิบไปใช้ได้จริงเลยตรงๆ ไม่ต้องอ้อม ทำให้หลักสูตรนี้จบได้ภายในไม่กี่วัน โดยได้เริ่มต้นเปิดเรียนรุ่นแรกแล้วเมื่อวันที่ 8 ...