วันนี้ 16 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เห็นชอบโครงการ “คนละครึ่ง “โดยภาครัฐจะให้สิทธิประโยชน์โดยอาศัยวิธีการร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ 50 ไม่เกิน 100 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยในสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป (ไม่รวมล็อตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ) มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 10 ล้านคน  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ มีดังนี้ มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยจำกัดไว้ที่ 15 ล้านคน สมัครเข้าร่วมโครงการแบบใครมาก่อนได้ก่อน รัฐจะแจกเงิน 3,000 บาทให้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ร้านค้าทั่วไป หาบเร่ แผงลอย ที่เป็นรายย่อย เงื่อนไขการใช้จ่าย ใช้ได้ไม่เกินวันละ 100 – 250 บาท รัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่าย 50% ...