ออมสินให้กู้เงินฉุกเฉิน 5 หมื่นบาท รอบ 2 สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา Covid-19 เงื่อนไขสำหรับการขอสินเชื่อ คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด) ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนโดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้ ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ 10,000 บาท วงเงิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ...

หลังจากประเทศไทยคลายล็อกดาวน์ ธุรกิจทั่วไทยจากเดิมรายได้ลดลงจากที่เป็นอยู่ กำลังถูกฟื้นฟูให้กลับมา ปัจจัยท้าทายที่สำคัญต่อเศรษฐกิจในระยะนี้ คือ ภาวะกำลังซื้อชะลอตัว โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจจะหดตัวร้อยละ 6 ซึ่งส่งผลต่อปัญหาการว่างงาน ทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น  อย่างไรก็ตามยังคงมีบางธุรกิจที่จะฟื้นตัวในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก หรือธุรกิจที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง วันนี้จะยกตัวอย่าง 4 ธุรกิจที่น่าจับตามองหลังโควิด  ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนหันกลับมารักสุขภาพกันมากขึ้น และตระหนักถึงการดูแลตัวเอง นี่จึงถือเป็นโอกาสสำหรับสินค้าอย่าง อาหารเพื่อสุขภาพ ยา สมุนไพร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รวมไปถึงธุรกิจเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ธุรกิจค้าปลีกเพราะลูกค้ายังคงนิยมการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้น แม้บางส่วนจะเริ่มกลับมาใช้บริการช่องทางหน้าร้านมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรคนก็ยังมีพฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์เนื่องจากมีความสะดวกที่มากกว่า ธุรกิจร้านอาหารแม้ว่าบริการเดลิเวอรี่ยังคงได้รับความนิยม แต่หลังจากคลายล็อกดาวน์ยังคงมีลูกค้าที่ยังซื้ออาหารหลับไปทานที่บ้าน แต่ยังมีลูกค้าบางกลุ่มที่ต้องการใช้บริการที่ร้าน โดยร้านอาหารปรับเปลี่ยนตามมาตรการก็ยังตอบโจทย์ลูกค้าที่เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักอยู่ ธุรกิจที่ปรับตัว ยังขอยืนยันว่าธุรกิจที่จะสามารถอยู่รอดได้นั้น คือธุรกิจที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่อการทำงานหรือการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ มาตรการภายหลังคลายล็อกที่เกิดขึ้นประเทศต่างๆ ถือเป็นปัจจัยที่ฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมา แต่ปัจจัยที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ การดำเนินธุรกิจต้องมีความรอบคอบ รวมถึงให้ความสำคัญกับการหาพันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อทดแทนพันธมิตรที่ลดลงในช่วงการระบาด อ้างอิง : https://www.posttoday.com/economy/news/627760 ...

“ดอกมุราคามิ” ดอกไม้หน้ายิ้มนี้ เจ้าของผู้สร้าง Takashi Murakami บริษัทกำลังล้มละลาย ความโด่งดังของเขา มีการประเมินว่า Takashi น่าจะมีทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท ถือเป็นเรื่องดังทางโซเซียล เมื่อศิลปินดังสัญชาติญี่ปุ่นเอ่ยข้อความด้วยความรู้สึกเจ็บปวดผ่านวิดีโอความยาว 15 นาที เรียกได้ว่ามีผู้ชมเกิน 4 แสนครั้งหลังโพสต์ผ่าน Instagram เพียงแค่ 4 วัน ดอกไม้เงินล้าน ผลกระทบที่ตัวเขาได้รับจากการระบาดของโควิด-19 โดยกล่าวว่า Kaikai Kiki เป็นแกลเลอรี่และองค์กรศิลปะที่เขาก่อตั้งในโตเกียว กำลังเผชิญกับภาวะล้มละลาย อีกทั้งภาพยนตร์ไซ-ไฟ ที่ลงทุนมานานหลายปี ได้ถูกยกเลิกการผลิตแล้วหลังจากริเริ่มภาคแรกเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ซึ่งแม้โครงการนี้จะไม่สมบูรณ์แต่ก็เป็นภาพยนตร์ที่เขาตั้งใจสร้างขึ้นมา เพื่อสะท้อนความฝันในวัยเด็กของเขาได้อย่างชัดเจน ...