1.มองตัวเองให้เป็นสินค้า ขยายมุมมอง “ ให้จับต้องได้ ” มองว่าตัวเองชอบอะไร หรือ ตัวเองมีทักษะอะไรบ้าง เขียนโดยแยกออกให้ชัดตาม 4 ประเภทดังนี้ สิ่งที่ชอบ –  ชอบทำอะไร อยากทำอะไร มีสกิลเด่นๆในด้านไหน ฯลฯ ได้ทั้งหมด สิ่งที่รู้สึก – ชอบทำอันนี้แล้วมี รูป รส กลิ่น เสียง อะไรบ้าง รู้สึกยังไงบ้าง สิ่งแวดล้อมของสิ่งนั้น – ไล่ดูสิ่งของรอบๆ ทั้งหมดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้ เราทำอะไรได้บ้าง – กลับมาดูที่ทรัพยากรของตัวเองว่ามีโอกาสทำได้ตอนนี้เลยบ้าง หลังจากแยกตามนี้แล้วจะทำให้มองเห็นโอกาส ทั้งสินค้าและสิ่งที่น่าจะทำเป็นธุรกิจได้มากขึ้น จากในตารางจะทำให้คิดแบบเป็นระบบ เลือกได้อย่างแน่ใจว่าจะลงมือทำในสิ่งไหนดี 2.การเติบโตรายได้มีสองแบบเติบโตแบบ “ขั้นบันใด” และ การเติบโตแบบ “บันไดเลื่อน” การเติบโตแบบขั้นบันใด – รายได้จะเติบโตแบบมั่นคงตามระยะเวลา หรือการทำให้ได้ตามกรอบที่ได้กำหนดวางไว้ รายได้จะเติบโตแบบช้าๆแต่มั่นคง เป็นไปตามแผนการเงินของโครงสร้างบริษัท เช่น การทำงานประจำ เติบโตตามประสบการณ์และตำแหน่งงาน , การทำธุรกิจที่หลายๆ อย่างยังต้องทำเองเกือบจะทุกอย่าง (รายได้จะเติบโตตามการลงมือทำ หากหยุดรายได้ก็หยุด จึงนับว่ายังเป็นรายได้แบบขั้นบันใด) การเติบโตแบบบันใดเลื่อน – ...