โควิดทำให้เกิดปรากฏการณ์ ‘ยางแผ่นดิบขาดตลาด’ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ณ วันที่ 1 ก.ย. 2563 ราคาประมูลเฉลี่ย ณ ตลาดกลาง ยางพารายางแผ่นดิบอยู่ที่ 55.39 บาทต่อกิโลกรัม ราคายางแผ่นรมควันอยู่ที่ 60.05 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคา FOB อยู่ที่ 62.90 บาทต่อกิโลกรัม  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) และมาตรการปิดเมืองอีกทั้งยังไม่สามารถ ควบคุมได้ในหลายประเทศทั่วโลก ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการทางการเงินและการคลังในขนาดใหญ่ เพื่อประคับประคอง ระบบเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพทางการเงินแต่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอย โดย กองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เพิ่มเติมในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกจะหดตัวลดลงร้อยละ 4.9 จากเดิมที่คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 3.0 และคาดการณ์ของประเทศคู่ค้าที่สําคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยูโรโซนอยู่ที่ -8.0, -5.8 และ -10.2 ยกเว้นจีนที่มีโอกาสขยายตัวอยู่ที่ 1.0 โดยราคายางมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ตลาดหุ้นอเมริกาบวก เงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัวราคาเงินเยนอ่อนค่า เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ สถานการณ์ที่ทำให้ราคายางพาราไม่สดใสมาเป็น 10 ปี นั้นมีผลมาจาก ไทยยังมีการพึ่งพาการส่งออกยางพาราเป็นหลัก เมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเช่น ปัญหาสงครามทางการค้า โรคระบาด ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไปตลาดหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน ราคายางพาราอ้างอิงจากตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศเป็นหลักจึงทำให้มีการเก็งราคาและแทรกแซงราคา จนเกิดความผันผวนของราคาสูง ...

ออมสิน ขยายเวลาพักชำระหนี้อัตโนมัติต่ออีก 3 เดือน(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) พร้อมแผนชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก ธนาคารออมสิน เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ยังได้รับผลกระทบจาก Covid-19 โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงธนาคารออมสินพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  ด้านฝั่งธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 เนื่องจากลูกค้าและประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ธนาคารฯ จึงได้พิจารณาที่จะออกมาตรการช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง โดยขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่อไปอีก 3 เดือน เริ่มมีผล 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563  พร้อมเปิดทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อ โดยสามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก แผนที่ 1 พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะ ดอกเบี้ยทั้งหมดจำนวน 100% จากเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม แผนที่ 2 ชำระดอกเบี้ยปกติ จำนวน 100% และเงินต้น 50%  ...

ธุรกิจต้องประคองตัว เมื่ออำนาจซื้อ “จีน” เปลี่ยนไป ถ้าจะกล่าวถึง “ผู้บริโภค” ที่ที่มีกำลังซื้อมากที่สุด คงหนีไม่พ้น ประชากรจีน เพราะแต่ละปีมีเศรษฐีเพิ่มขึ้นมหาศาล ชนชั้นกลางขยายตัวมากขึ้น นั้นหมายถึงอำนานจซื้อที่อยู่ในระดับสูงขึ้นตามไปด้วย หลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอย การฟื้นตัวยังเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่หนึ่งในโอกาสที่หลายประเทศมองเห็นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน “ภาคท่องเที่ยว” ดังนั้น ทำให้จี9นกลายเป็นตลาดที่ทุกชาติต้องการ เพราะนอกจากจีนจะมีประชากรหลายร้อยล้านคนแล้ว นักท่องเที่ยวจีนยังเต็มไปด้วยเม็ดเงินมหาศาล หลายอย่างเหมือนจะเป็นไปในทิศทางดี แต่เมื่อเข้าปี 2020 กลับพบข่าวร้ายที่ทุกประเทศต้องรับมือไปพร้อมๆ กัน เพราะข้าวร้ายที่ว่าส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคมทั่วโลกเลยทีเดียว และหากมองถึงเหตุการณ์ที่กระทบด้านเศรษฐกิจ ณ ตอนนี้ หนีไม่พ้นสงครามการค้า ระหว่าง สหรัฐและประเทศจีน และสงครามครั้งนี้ กระถึงธุรกิจต่างๆ ของหลายประเทศแน่นอน เพราะไม่ว่ามาตรการกีดกันทางการค้า มาตรการภาษีที่สหรัฐและจีนนำมาใช้ ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก การค้าขายของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัด ความขัดแย้งของ 2 มหาอำนาจยังไม่ทันหาย โลกก็ต้องเผชิญกับโรคระบาด ที่สร้างความเสียหาายมหาศาลต่อชีวิตประชาชน พิษของโควิด-19 ยังทำให้ภาคการท่องเที่ยวหยุดนิ่ง ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สายการบิน ไกด์นำเที่ยว ร้านอาหารต้องล้มกันไปตามกัน  20 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวเติบโตก้าวกระโดดมาก ขับเคลื่อนจีดีพีสัดส่วนสูงถึง 18% และนักท่องเที่ยวจีนมาไทยร่วม ...

“แอดเทค ฮับ”พัฒนาเมนูอาหารออนไลน์ “THAIQRmenu” ช่วยร้านอาหารกลาง-เล็กฝ่าวิกฤติโควิด-19 ย้ำไม่มีการเก็บค่าบริการ นายรวินทร์ วิรัชพินทุ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD เผยว่า บริษัทได้ดำเนินการพัฒนา “THAIQRmenu” เป็นระบบการสร้างเมนูอาหารออนไลน์ขึ้นมา ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiQRmenu.com เพื่อเพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารลดการสัมผัสกับเมนูที่เป็นกระดาษที่อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ สำหรับ วิธีการสร้างเมนูอาหารออนไลน์ “THAIQRmenu” นั้นสามารถทำได้โดย 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.thaiQRmenu.com เพื่อลงทะเบียนร้านอาหาร 2. อัพโหลดรูปเมนูอาหาร 3. สร้างลิงก์เมนูอาหาร Online 4. รับ QR Code ไปใช้งานได้ทันทีด้วยการให้ลูกค้าสแกน QR Code เป็นเมนูออนไลน์บนสมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ตของลูกค้า นายรวินทร์กล่าวว่า ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอยู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคม โดยบริษัทฯ คาดหว่งว่าระบบการสร้างเมนูออนไลน์ “THAIQRmenu” จะมีส่วนช่วยทำให้ร้านอาหารต่างๆ มีความสะอาดและปลอดภัยในทุกจุดที่ลูกค้ามีโอกาสสัมผัสและ ในการลดโอกาสเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ที่ยังไม่มีความพร้อมในด้านระบบไอที อ้างอิง : ...

ครม. เยียวยาประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือนจ่ายทีเดียว 15,000 บาท คณะรัฐมนตรี ไฟเขียวอนุมัติโครงการชดเชยรายได้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือนได้รับเงินเยียวยาผลกระทบ Covid-19รายละ 15,000 บาท โดยจ่ายครั้งเดียว น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติความช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่ครบ เห็นชอบโครงการชดเชยรายได้ลูกจ้างสถานประกอบการได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 59,776 คนคิดเป็นวงเงินทั้งสิ้น 896 ล้านบาท #Covid-19#เจ้าของธุรกิจ ...