เงินฝากทวีทรัพย์กับ KBank x BLACKPINK รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.50%ต่อปี ธนาคารกสิกรไทย ชวนทุกคนมาเก็บออมเงินไว้เพื่อรับก้อนใหญ่ในอนาคต ด้วยบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ ฝากขั้นต่ำ 500-25,000 บาทต่อเดือน ติดต่อกัน 2 ปี รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.50% ต่อปี พร้อมรับ set สมุดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK และฟรี! กระเป๋าพร้อมสายคล้องมือ KBank x BLACKPINK เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ตั้งแต่ 2,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป สามารถสมัครได้แล้วทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค. 2563 ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.kasikornbank.com*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ยกเลิก ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร ...