ปกติเวลาหลายคนไปธนาคาร มักต้องกังวลและเกรงใจเจ้าหน้าที่ธนาคารที่บางครั้งนำเสนอ สินค้า หรือบริการไม่ตรงกับความต้องการของเราเลย ยิ่งคนทำธุรกิจที่เงินหมุนเยอะๆ ต่อเดือน ย่อมถูกเสนอขายอะไรหลายอย่างมากกว่าคนทั่วไป ทีเอ็มบีเข้าใจปัญหาของเอสเอ็มอี ข้อนี้มากกว่าใครๆ จึงเกิดแนวคิดใหม่ที่จะมอบ “ทีเอ็มบี เอ็กซ์พีเรียนซ์” (TMB Experience) มอบประสบการณ์การมาสาขาของธนาคารให้ตรงตามความต้องการมากขึ้นกว่าเดิมแบบก้าวกระโดด เพราะรูปแบบของสาขาเดิมๆ ไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนต่อไปอีกแล้ว TMB Experience เป็นสาขาต้นแบบใหม่ ที่ใช้ระบบดิจิทัลมาช่วยงานในสาขามากกว่า 60% แบ่งเป็นสเตชั่นต่างๆ ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ คือ เดินเข้าไปแล้วปกติจะได้เจอกับพนักงานมาแนะนำให้ลูกค้าค้นพบความต้องการและบริการที่เหมาะกับตนเอง โดยระบบจะช่วยแนะนำไปจนจบขั้นตอนถึงการรับบริการ ที่ตรงตามความต้องการมากกว่า หลังจากได้ทดลองใช้แล้ว รู้สึกได้ทันทีว่า TMB มาถูกทางแล้ว สาขาต้นแบบที่ใช้ระบบดิจิทัลมากกว่า 60% สร้างตัวแทนลูกค้าด้วยอวตาร ที่แยกตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคน สาขาต้นแบบนี้จะให้คุณสร้างตัวเองด้วยอวตาร ในการใช้งานจริง สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วต้องการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการขอคำปรึกษาเรื่อง “สินเชื่อ” พอเข้าไปที่สาขาดิจิทัลต้นแบบนี้ ระบบจะเริ่มให้คุณสร้างตัวตนอวตาร ขั้นตอนการสร้างอวตารจะมีให้ใส่รายละเอียดคร่าวๆ เช่น เพศ อายุ มีเงินหมุนหรือรายได้ต่อปี/ต่อเดือน เท่าไร และความต้องการในการรับบริการวันนี้ขั้นพื้นฐาน เช่น สินเชื่อเพื่อการขยายธุรกิจ สินเชื่อเพื่อไว้เป็นเงินหมุน ฯลฯ เลือกได้ตามความต้องการ พอกดไปตามระบบเรื่อยๆ แล้วจะได้ QR Code มา 1 ชุด ซึ่ง QR Code ตัวนี้จะเป็นตัวบอกสถานะข้อมูลของตัวคุณจากการประเมินมาแล้วได้อย่างแม่นยำ โดยในกลุ่มของคนทำธุรกิจ เอสเอ็มอี นั้นจะแบ่งกลุ่มอวตารออกเป็น ...

FTE หลักสูตรเพื่อพัฒนาเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ แบบครบเครื่อง ทันใจ และ เร่งรัด ออกแบบจากคำแนะนำของผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์และการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆทั่วโลกด้วยตัวเอง นำตัวอย่างและคำแนะนำมาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนร่วมกันดีไซน์ให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งออกมาเป็นโมเดลหลักสูตรที่ยืดหยุ่น พร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน และ 1 ปีที่ผ่านมากับนักเรียนทั้งหมด 5 รุ่น ที่ได้รวบรวมทุก Gap เพื่อออกแบบหลักสูตรให้ตอบโจทย์ Exclusive SMEs มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรหรือรูปแบบของหลักสูตร ที่พลิกโฉมเพื่อเหล่าผู้ประกอบการไฟแรงโดยเฉพาะ FTE (เอฟเต้) เปิดรับสมัครแล้ว…วันนี้ ‼ – ให้มากกว่าความรู้ แต่เป็นศูนย์รวมวิทยากรชั้นนำ ที่มาแชร์ประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจ – หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีความพร้อมในเรื่องเงินทุนและพื้นที่ขาย ผลักดัน SMEs ให้เติบโตอย่างยั่งยืน – พร้อมด้วย SMEs Ecosystem ให้ทุกธุรกิจ ช่วยเหลือกันแบบครอบครัว – แม้จบหลักสูตรไปแล้ว แต่สามารถขอคำปรึกษาจากทีมวิทยากรอย่างต่อเนื่องถาวร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่ว่าคุณจะเป็น ทายาทธุรกิจ ที่ต้องสืบทอดกิจการจากครอบครัว ปัญหาที่พบบ่อยคือความกดดันในการรับช่วงต่อ เช่น คนรุ่นใหม่อาจมีวิธีการทำงานที่ต่างจากคนรุ่นก่อน การยอมรับจากครอบครัวและคนในองค์กร หรือ อยากออกมาสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง เนื้อหาในหลักสูตรจะช่วยให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่น การปรับระบบบริษัทจากธุรกิจครอบครัวมาเป็นการบริหารแบบมืออาชีพ วิธีการรับมือในการทำงานกับพ่อแม่ญาติพี่น้อง หรือ การค้นหาแนวทางที่จะออกมาสร้างธุรกิจเอง ...