ปกติเวลาหลายคนไปธนาคาร มักต้องกังวลและเกรงใจเจ้าหน้าที่ธนาคารที่บางครั้งนำเสนอ สินค้า หรือบริการไม่ตรงกับความต้องการของเราเลย ยิ่งคนทำธุรกิจที่เงินหมุนเยอะๆ ต่อเดือน ย่อมถูกเสนอขายอะไรหลายอย่างมากกว่าคนทั่วไป ทีเอ็มบีเข้าใจปัญหาของเอสเอ็มอี ข้อนี้มากกว่าใครๆ จึงเกิดแนวคิดใหม่ที่จะมอบ “ทีเอ็มบี เอ็กซ์พีเรียนซ์” (TMB Experience) มอบประสบการณ์การมาสาขาของธนาคารให้ตรงตามความต้องการมากขึ้นกว่าเดิมแบบก้าวกระโดด เพราะรูปแบบของสาขาเดิมๆ ไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนต่อไปอีกแล้ว TMB Experience เป็นสาขาต้นแบบใหม่ ที่ใช้ระบบดิจิทัลมาช่วยงานในสาขามากกว่า 60% แบ่งเป็นสเตชั่นต่างๆ ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ คือ เดินเข้าไปแล้วปกติจะได้เจอกับพนักงานมาแนะนำให้ลูกค้าค้นพบความต้องการและบริการที่เหมาะกับตนเอง โดยระบบจะช่วยแนะนำไปจนจบขั้นตอนถึงการรับบริการ ที่ตรงตามความต้องการมากกว่า หลังจากได้ทดลองใช้แล้ว รู้สึกได้ทันทีว่า TMB มาถูกทางแล้ว สาขาต้นแบบที่ใช้ระบบดิจิทัลมากกว่า 60% สร้างตัวแทนลูกค้าด้วยอวตาร ที่แยกตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคน สาขาต้นแบบนี้จะให้คุณสร้างตัวเองด้วยอวตาร ในการใช้งานจริง สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วต้องการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการขอคำปรึกษาเรื่อง “สินเชื่อ” พอเข้าไปที่สาขาดิจิทัลต้นแบบนี้ ระบบจะเริ่มให้คุณสร้างตัวตนอวตาร ขั้นตอนการสร้างอวตารจะมีให้ใส่รายละเอียดคร่าวๆ เช่น เพศ อายุ มีเงินหมุนหรือรายได้ต่อปี/ต่อเดือน เท่าไร และความต้องการในการรับบริการวันนี้ขั้นพื้นฐาน เช่น สินเชื่อเพื่อการขยายธุรกิจ สินเชื่อเพื่อไว้เป็นเงินหมุน ฯลฯ เลือกได้ตามความต้องการ พอกดไปตามระบบเรื่อยๆ แล้วจะได้ QR Code มา 1 ชุด ซึ่ง QR Code ตัวนี้จะเป็นตัวบอกสถานะข้อมูลของตัวคุณจากการประเมินมาแล้วได้อย่างแม่นยำ โดยในกลุ่มของคนทำธุรกิจ เอสเอ็มอี นั้นจะแบ่งกลุ่มอวตารออกเป็น ...