ธรรมชาติของ “ความอ่อนแอ” คือเชื้อไฟที่ช่วยสร้าง “พลัง” ชั้นดี

– เวลาที่คนเรารู้สึกกลัว ละอาย หรือไม่แน่นอนในชีวิตนั้น เราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไร้ซึ่งพลัง เป็นคนอ่อนแอ และไม่กล้าแสดงความรู้สึกเหล่านั้นให้คนรอบข้างรับรู้ จนทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแย่ลง
.
– ความคิดนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เราควรเปลี่ยนทัศนคติเหล่านั้น ความรู้สึกว่าตนอ่อนแอนั้นไม่ได้หมายความว่าตนเป็นคนไร้ค่าหรือไม่ดีพอในสายตาของคนอื่น 
.
– ในทางกลับกันเราควรมองว่าความรู้สึกอ่อนแอเป็นสิ่งที่จะสร้างความมุ่งมั่นให้เรายอมรับและกล้าเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนหรือความไม่ความสมบูรณ์แบบในชีวิต
.
– จากการศึกษาผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนแสดงให้เห็นว่า คนที่เห็นคุณค่าในตัวเองนั้นล้วนแต่มีสามสิ่งที่เหมือนกัน คือ 
.
1. ความกล้าที่จะยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง 
.
2.ให้อภัยตัวเอง ต่อความผิดพลาดของตัวเองแบบรู้สึกจริงๆ เพื่อความตระหนักรู้ถึงความอ่อนแอของตัวเองและการยอมรับมัน
.
3 .ให้อภัยคนรอบข้าง เพราะขนาดคุณเองยังมีข้อผิดพลาด คนอื่นก็มีเช่นกัน ถ้าคิดได้แบบนี้ คุณจะเข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์ และเห็นคุณค่าทั้งตนเองและผู้อื่น
.
– ดังนั้น แทนที่เราจะพยายามปกปิดความอ่อนแอด้วยการทำทุกอย่างให้เราเป็นคนสมบูรณ์แบบ หรือทำทุกอย่างที่จะขจัดความกลัวออกไปนั้น เราควรมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองและเข้าใจในตัวเราว่า เราก็เป็นคนที่มีความอ่อนแอในตัวเองและนั่นไม่ใช่สิ่งที่น่าอายหรือลดทอนคุณค่าของเราแต่อย่างใด
.
– ยอมรับในความอ่อนแอนั้นและใช้ชีวิตต่อไปอย่างภาคภูมิว่าคนที่ไม่สมบูรณ์แบบนั้นก็สามารถเป็นคนที่สมบูรณ์ได้
.
——–
เกี่ยวกับผู้พูด : 
Brené Brown นักวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกด้านสังคมสงเคราะห์
.
TED Talk : https://www.youtube.com/watch?v=iCvmsMzlF7o
.
Source: The power of vulnerability | Brené Brown
.
#TEDTOP#TEDTalk#สรุปประเด็นเด่นจากTEDTalk