สิ่งที่ต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ์ ไปเที่ยวได้ลด 3,000 บาท คุ้มหรือไม่คุ้ม “เราไปเที่ยวกัน” ลดทั้งค่าตั๋ว ค่าอาหารและที่พัก

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ์ ไปเที่ยวได้ลด 3,000 บาท
คุ้มหรือไม่คุ้ม “เราไปเที่ยวกัน” ลดทั้งค่าตั๋ว ค่าอาหารและที่พัก

เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนทั่วไป ทั้งเที่ยวฟรี 100% หรือคูปองส่วนลดต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือแม้กระทั่งตั๋วเครื่องบิน

เริ่มลงทะเบียน 15 ก.ค. 2563 นี้

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 63 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ งบประมาณ 22,400 ล้านบาท กับ โครงการ “เราไปเที่ยวกัน”

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน ระหว่าง 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 วันเริ่มลงทะเบียนประชาชน : 15 กรกฎาคม 2563

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการภาคประชาชน เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

สิ่งที่จะได้รับ

1. สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน (สูงสุด 5 คืน)

2. สนับสนุนคูปองมูลค่า 600 บาท/วัน ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ Check-in เข้าพักจึงจะได้รับ E-Coupon เป็นรายวัน (หลัง 00 น.)

3. สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน 40% ของค่าตั๋ว ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง

ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับสิทธิตามโครงการเมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเอง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง : www.เราเที่ยวด้วยกัน.com