เช็คสถานะ “เงินเยียวยาเกษตรกร” กลุ่มตกหล่นยังทยอยโอน

เช็คสถานะ “เงินเยียวยาเกษตรกร” กลุ่มตกหล่นยังทยอยโอน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบมากมายไม่เว้นแม้แต่เกษตรกร โดยได้มีโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกร ซึ่งจะได้เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน และได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยางวดสุดท้ายสิ้นสุดไปตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่ระบบยังดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์เป็นรอบตกหล่นอยู่

โดยผู้ที่ตกหล่นการรับสิทธิ์ในรอบนี้ จะแตกต่างกับรอบก่อนๆ คือสถานะในรายชื่อลงทะเบียนไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีเงินโอนเข้าบัญชี ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบบัญชี ธ.ก.ส. หรือหมายเลขบัญชีที่ตนเองแจ้งในการรับสิทธิ์เงินเยียวยาได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมได้ที่ www.moac.go.th

ขณะเดียวกันนั้นการเยียวยาเกษตรกร กลุ่ม 3 หรือ เกษตรกรที่ยื่นความประสงค์เพาะปลูกก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม และดำเนินการเพาะปลูกจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์การได้รับเงินเยียวยาได้ทาง www.moac.go.th เช่นกัน หรือหน่วยงานทะเบียนต้นสังกัดที่เกษตรกรแต่ละรายขึ้นทะเบียนไว้

อ้างอิง : เงินเยียวยาเกษตรกร