บริษัทญี่ปุ่นเตรียมขยายการลงทุนในไทย

interior view of a steel factory,steel industry in city of China.

บริษัทญี่ปุ่นเตรียมขยายการลงทุนในไทย

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ได้เผยว่ามอบเงินสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น หรือ METI ให้กับบริษัทในประเทศอาเซียน ทั้งหมด 30 บริษัท เพื่อเป็นการขยาย supply chain อาทิเช่น ประเทศเวียดนาม, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ลาว, เมียนมา, อินโดนีเซีย ซึ่งประเทศไทยเองนั้นก็ได้เงินสนับสนุนทั้งหมด 6 บริษัทในการขยายการลงทุน โดยได้แก่

  1. Amtech ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ
  2. San Alloy ผลิตโลหะผสม (Rare Metal)
  3. Nadaka ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์
  4. Nikkiso ผลิตอุปกรณ์การแพทย์
  5. Nikki Fron ผลิตอุปกรณ์การแพทย์
  6. Riki ผลิตเสื้อกาวน์

อ้างอิง : ขยายการลงทุน