อัปเดตสิทธิ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ผู้ที่ถือบัตรจะได้สิทธิ์อะไรบ้าง?

อัปเดตสิทธิ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ผู้ที่ถือบัตรจะได้สิทธิ์อะไรบ้าง?


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาครัฐออกมาตรการที่จะช่วยเหลือประชาชน และผู้ที่ถือ” บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ซึ่งหลายท่านอาจจะยังสงสัยว่าการที่เราถือ”บัตรคนจน” นั้นจะได้สิทธิ์อะไรบ้างหรือจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเท่าไร วันนี้เรามีการอัปเดตสิทธิ์ของบัตรในเดือนสิงหาคม 2563 ไว้ดังนี้

1. วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค

จะได้เดือนละ 200-300 บาท ขึ้นอยู่กับเงินรายได้ต่อเดือน โดยสามารถไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าที่เข้าร่วมกับโครงการได้เลย

2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ

โดยจะครอบคลุมทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. ซึ่งจะได้รับรายละ 500 บาท

3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม

ซึ่งจะได้รายละ 45 บาทต่อ 3 เดือน โดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป

4.เงินคืนภาษี 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

โดยแต่ละคนจะได้เงินคืนสูงสุด 500 บาท ซึ่งจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ถ้าใช้เงินไม่หมด สามารถนำไปใช้ได้ในเดือนถัดไป

5.เงินพิเศษผู้สูงอายุ

ซึ่งผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 50-100 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับเงินรายได้ต่อเดือน โดยมาตรการนี้จะช่วยเหลือถึงเดือนกันยายน 2563

6.ส่วนลดค่าน้ำประปา

ซึ่งจะได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ แต่จะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์คือ ไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน หลังจากนั้นเงินสดจะโอนกลับมาเข้าบัตรที่หลัง

7.ส่วนลดค่าไฟฟ้า

โดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท ซึ่งระยะเวลาของส่วนลดค่าน้ำประปากับส่วนลดค่าไฟฟ้าจะเหมือนกัน คือจะมีตั้งแต่ตุลาคม 2562-กันยายน 2563

อ้างอิง : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ