‘Customer First’ พาธุรกิจฟื้นตัว

ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า แต่ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก เป็นหัวใจสำคัญโดยนำเอาความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตั้งและสร้างความเชื่อมั่น ที่มีต่อแบรนด์ นำไปสู่ผลลัพธ์ว่าที่สุดแล้วธุรกิจจะฟื้นตัวได้หรือไม่

ผลสำรวจล่าสุดของ “Qualtrics” บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างประสบการณ์ลูกค้า และเป็นผู้สร้างสรรค์เครื่องมือการบริหารประสบการณ์ลูกค้า หรือ Experience Management (XM)

พบว่า นี่คือปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ในช่วง New normal และแนวทางที่ผู้บริโภคต้องการที่จะมีส่วนร่วมกับแบรนด์

โดยอินไซต์ดังกล่าว ช่วยให้แบรนด์สามารถวางแผนสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อแบรนด์
ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอน

ผลสำรวจพบว่า ผู้บริโภคในไทยกว่าร้อยละ 75 มองว่า แบรนด์จำเป็นต้องดูแลใส่ใจพนักงานและลูกค้าให้มากกว่ามาตรฐาน ดังนั้นจึงต้องตระหนักถึงแนวคิด
“ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก”

โดยผู้บริโภคร้อยละ 62 ชี้แบรนด์ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์จากวิกฤติ ขณะที่ร้อยละ 40 ระบุว่าแบรนด์ควรรักษาระดับราคาสินค้าและบริการให้มีความสมเหตุสมผล และร้อยละ 31 ต้องการให้แบรนด์ใส่ใจดูแลลูกค้า

“ลิซ่า คาทรี” หัวหน้าฝ่ายบริหารประสบการณ์และวิจัยแบรนด์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ของ Qualtrics กล่าวว่า “ความเชื่อมั่น” คือสิ่งสำคัญในช่วงการเปิดทำการอีกครั้งของธุรกิจ ท่ามกลางความไม่แน่นอน ระดับความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ที่สูง คือสิ่งสะท้อนความมั่นใจของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการของแบรนด์

งานวิจัยของ Qualtrics พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87) มองว่าการตอบโต้ของแบรนด์ ในสภาวะวิกฤติมีผลอย่างยิ่งต่อระดับความเชื่อมั่นในแบรนด์ โดยมีเพียง ร้อยละ 2 เท่านั้นที่ไม่เห็นความสำคัญ

เมื่อเร็วๆ นี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจ Qualtrics ได้เปิดตัวโซลูชั่น “COVID-19 Brand Trust Pulse” เพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจเข้าใจถึงปัจจัยในการสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์และวางแผนการดำเนินงานที่ตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การลงทุนในครั้งนี้มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการรักษาและยกระดับความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งของธุรกิจของเรา”

สำหรับนวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกลุ่มโซลูชันเพื่อการบริหารประสบการณ์ที่บริษัทได้เปิดให้สาธารณะใช้งาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเดือนก่อน ซึ่งได้มีส่วนสนับสนุนโครงการอย่างน้อย 31,000 โครงการของกว่า 8,500 องค์กร Back to Business คือฟรีโซลูชันล่าสุด จาก Qualtrics ที่ออกแบบมา เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงลูกค้า เข้าใจความคาดหวังของลูกค้าและความพึงพอใจต่อแบรนด์ อีกทั้งลงมือดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ได้สร้างข้อจำกัดในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้า การสื่อสารที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ในการสื่อสารอย่างมีศักยภาพ แบรนด์จำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างความถี่และสาระของการสื่อสาร องค์ประกอบที่มีความเหมาะสมนี้จะช่วยให้แบรนด์อยู่ในความสนใจของลูกค้าอยู่เสมอในยามที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

อ้างอิง : https://bit.ly/2Fl39c1