กำลังซื้อหด! ค้าปลีกสหรัฐฯ ทรุด ส่งออกไทยโดนด้วย

กำลังซื้อหด! ค้าปลีกสหรัฐฯ ทรุด ส่งออกไทยโดนด้วย

สหรัฐฯ ยังคงครองอันดับ 1 ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงสุดมาเป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง
ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการบริโภคภายในของสหรัฐเป็นอย่างมาก

ล่าสุดข้อมูลจากอุตสาหกรรมค้าปลีกสหรัฐฯ ระบุว่า ตลาดค้าปลีกสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ภายหลังจากได้มีการผ่อนปรนมาตรการปิดเมือง (ล็อกดาวน์) ทำให้สถานการณ์กลับมาแพร่ระบาดรอบใหม่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนสหรัฐฯ ชะลอการจับจ่ายสินค้าลงจากช่วงที่มีการคลายล็อกดาวน์
ซึ่งทำให้มีจำนวนผู้บริโภคไปใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 เพื่อรอดูสถานการณ์

ซึ่งนั่นหมายถึงกระทบต่อผู้ค้าปลีกสหรัฐฯ อย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงอย่างทางตอนใต้และทางตะวันตกของประเทศกลับแพร่ระบาดรุนแรงจนผู้บริโภคเริ่มลังเลที่จะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน
รวมถึงการออกไปซื้อสินค้าตามร้านค้าปลีก

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดว่าจะสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้
ในช่วงไตรมาส 3 – 4

ในเรื่องนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจำไมอามี ให้คำแนะนำว่า ผู้ประกอบการไทยที่มุ่งผลิตสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐฯ ต้องเตรียมความพร้อมโดยหันไปผลิตสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ชุดป้องกันเชื้อ PPE ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ยังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ส่วนสินค้ากลุ่มของใช้ฟุ่มเฟือย เช่น แฟชั่น เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ อาจจะเป็นกลุ่มได้รับผลกระทบจากวิกฤตค้าปลีก และผู้ผลิตควรหาตลาดทดแทนสหรัฐด้วย