ใช้เวลา 20 ปี ศึกษาวิธีเลี้ยงลูกให้สำเร็จนี่คือทักษะที่ ‘ถูกมองข้าม’ มากที่สุและไม่มีโรงเรียนไหนสอน

ใช้เวลา 20 ปี ศึกษาวิธีเลี้ยงลูกให้สำเร็จ
นี่คือทักษะที่ ‘ถูกมองข้าม’ มากที่สุ
และไม่มีโรงเรียนไหนสอน

พ่อแม่หลายคนคาดหวังที่อยากจะให้ลูกของตัวเองเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ แต่บ่อยครั้งพวกเขากลับไม่เคยสอน “บทเรียนชีวิต”​ให้กับลูกของตัวเองเลย และมองว่าเรื่องพวกนั้นเมื่อโตขึ้นเมื่อไหร่ก็จะรู้เอง แต่ความจริงแล้ว บางเรื่องหากยิ่งได้รู้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพราะจะช่วยเปิดมุมมองให้พวกเขาและเตรียมตัวสำหรับความสำเร็จในอนาคตได้ทัน

Dr. Aliza Pressman นักจิตวิทยาพัฒนาการที่มีประสบการณ์ใช้เวลากว่า 20 ปี ในการศึกษาวิธีดูแลและเลี้ยงดูลูกของแต่ละคนจนได้พบว่า มีทักษะบางอย่างที่ครอบครัวส่วนใหญ่มองข้ามไป และมันมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาการของเด็ก

สิ่งที่เธอได้พบคือ ความเชื่อมั่นในตนเอง (Inner efficacy) คือ ความเชื่อของบุคคลในความสามารถของตนเองที่จะทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ มันแตกต่างจากการมีเพียงแค่ “ความภาคภูมิใจในตนเอง” (Self-esteem) ซึ่งเป็นเพียงแค่การมองว่าตัวเองเก่ง

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า เด็ก ๆ จะได้รับความเชื่อมั่นในตัวเองได้จาก 4 แหล่งนี้คือ

1. สร้าง “ความภูมิใจแห่งความสำเร็จ”

เด็ก ๆ จำเป็นต้องได้รับความท้าทายในระดับที่เหมาะสม การผลักดันพวกเขาเข้าสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยังไม่พร้อมอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี เมื่อใดก็ตามที่พวกเขา กังวลว่าจะทำอะไรไม่ได้ คุณสามารถส่งเสริมแนวคิดแบบเติบโตได้โดยบอกพวกเขาว่า “ลูกยังไม่ถึงจุดนั้น แต่กำลังจะไปถึง”

2. เรียนรู้จาก “แรงบันดาลใจจากความสำเร็จของผู้อื่น”

เด็ก ๆ เรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว รวมถึงการเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จ การที่เด็กๆ เห็นผู้อื่นที่พวกเขาคิดว่าคล้ายคลึงกับตัวเองประสบความสำเร็จ จะช่วยให้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาเองก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกั

3. อย่าให้ลูกหลงลืม “ความสำเร็จในอดีต”

ความทรงจำที่ดี สามารถสร้างความรู้สึกมั่นใจและภูมิใจในตัวเองให้กับเด็ก ๆ ได้ พวกเขามักจดจำความสำเร็จในอดีตได้ดีกว่าความล้มเหลว ดังนั้น พ่อแม่จึงควรช่วยให้เด็ก ๆ จดจำความสำเร็จในอดีตของพวกเขาให้ได้มากที่สุด เช่น เล่าให้พวกเขาฟังว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยทำได้ดีแค่ไหน

4. อย่าพยายาม “เร่งความสำเร็จ” ให้เป็นเหมือนผู้ใหญ่

ความเครียดและความวิตกกังวลสามารถขัดขวางการเรียนรู้และการเติบโต เด็กที่รู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลจะไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งต่าง ๆ ได้ดีและอาจตัดสินใจผิดพลาดได้ การฝึกฝนการหายใจอย่างมีสติเป็นวิธีที่ดีในการช่วยให้เด็ก ๆ มีความสงบภายในร่างกาย การฝึกหายใจอย่างมีสติจะช่วยให้เด็ก ๆ ผ่อนคลายและจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถโฟกัสกับสิ่งที่ต้องทำได้ดีขึ้น

โดยวิธีที่จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองให้กับลูกของตัวเองได้ พ่อแม่สามารถเริ่มทำได้จาก
O ฝึกฝนแม้ไม่เก่ง: คำชม “เก่งมาก!” ใช้ได้ แต่ “ความพยายามพัฒนาได้เสมอ” ดีกว่า ปลูกฝังให้ลูกกล้าลองแม้ทำไม่สำเร็จ

O แก้ไขแบบสร้างสรรค์: แทบปากกาแดง จับมือหาคำตอบ ชวนทบทวนบทเรียน ช่วยให้เข้าใจมากกว่าแค่ติ

O ชื่นชมให้เฉพาะเจาะจง: ไม่ใช่แค่ “เก่ง!” แต่บอกลูกว่าชอบความพยายาม ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ลูกภูมิใจในจุดเด่น

O ชี้ทางคิดวิเคราะห์: ช่วยลูกเชื่อมโยง “ผลลัพธ์” กับ “วิธีการ” เช่น ชมว่าการวางแผนช่วยเขียนเรียงความได้ดี

ความสำเร็จสามารถสร้างได้ตั้งแต่เด็ก เพราะเรื่องการเติบโตไม่ใช่เรื่องที่จะให้พวกเขาไปเผชิญเองในอนาคต แม้ว่าบางบทเรียนจะต้องเรียนรู้จากการกระทำแต่การเตรียมตัวก่อนก็เป็นเหมือนเกาะกำบังและเป็นการเพิ่มโอกาสให้พวกเขาได้เข้าใจความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่น เป็นแต้มต่อที่สร้างได้ตั้งแต่เด็ก ๆ


เขียนและเรียบเรียงโดย 100WEALTH
(Reference in comment)

Inspire to Scale Up
“สู่ความสำเร็จแบบยุคใหม่”

100WEALTH l ไปให้ถึง100ล้าน

#INPUT
#100WEALTH
#ไปให้ถึง100ล้าน
#SERVgroup