วว. คว้ารางวัล Sustainability Booth Design Award 2022  ในงาน CPHI Asia  2022

 

 

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  รับรางวัล Sustainability Booth Design Award 2022  เนื่องในงาน CPHI Asia  2022  งานแสดงวัตถุดิบและส่วนประกอบในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ครบวงจร  ในวันที่ 21  ตุลาคม  2565  ณ  ศูนย์การแสดงสินค้าและการจัดประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  ซึ่ง วว. นำผลงานนวัตกรรม  ผลิตภัณฑ์ การบริการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ กัญชา สมุนไพร บรรจุภัณฑ์ ที่ดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจ BCG  และตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน  เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ  ณ บูธ E17   โอกาสนี้ นายสายันต์  ตันพานิช   ที่ปรึกษาและอดีตรองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. พร้อมด้วย นางศิรินันท์  ทับทิมเทศ  ผู้อำนวยการ   ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  วว.  และบุคลากร วว. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

ทั้งนี้งาน CPHI  Asia  2022  จัดโดย อินฟอร์มา  มาร์เก็ตส์  (ประเทศไทย)  ร่วมกับ  วว.  สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน  กลุ่มอุตสาหกรรมยา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 ณ  Hall 8-9  เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยาไทยให้ก้าวทันต่อโอกาสและความท้าทายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ให้เข้าถึงส่วนประกอบยาใหม่ๆ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตยาของไทย