เชิญเกษตรกรหัวคิดใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้น 30 แฟรนไชส์

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแปรรูป  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วม ”กิจกรรมยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปั้น 30 แฟรนไชส์” ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์อุตสาหกรรมส่งเสริม”  เพื่อเสริมสร้างความรู้และยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้นธุรกิจจาก SME  ขยายตลาดสู่การเป็น “แฟรนไชส์” อย่างเป็นระบบ เน้นการบริหารร้าน  การคำนวนต้นทุน การทำการตลาด  การขยายสาขา และการสร้างคู่มือบริหารแฟรนไชส์” อย่างเต็มรูปแบบ   โดยกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. – 2 ก.ค.65  ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  (รูปแบบการเรียนผสมผสาน Online – Offline  อบรมจำนวน 6 ครั้ง )  เกษตรกรที่สนใจต้องการยกระดับธุรกิจตนเอง สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วนปิดรับสมัครภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 นี้

โดยสามารถสมัครได้ที่ลิงค์  :  https://forms.gle/q86RgcJWqRk8iBj68

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook :กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  หรือ ติดต่อ คุณศรัญญา โทร. 088 452 4373, คุณพิรุณพร โทร. 094 983 9650