โต้คลื่นแห่งความท้าทาย กับ “The Surfer Kits”

ก่อนหน้านี้เคยทำคอนเทนต์ “คาแรคเตอร์แบรนด์”

แต่ก็มีหลายคนถามว่า

แบรนด์จะต้องมีตัวตนอย่างไร?

แบรนด์ที่มีตัวตนแบบช่วยส่งผลต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และความสำเร็จของแบรนด์อย่างเห็นได้ชัด ต้องทำยังไง?

คำถามเหล่านี้ มีคำตอบ แบบครบ จบได้ภายใน 3 นาที

ด้วยชุด MI GROUP New Year Gift (2024 The Surfer Kits)

แบบทดสอบง่าย ๆ ค้นหาตัวตนของแบรนด์คุณ (และที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่าย)

MI Brand Test จะพาคุณไปสำรวจตัวตนของแบรนด์คุณ โดยถูกตีความออกมาตามคาแรคเตอร์หรือลักษณะนิสัยของสัตว์ 12 ตัว ว่าคุณมีคาแรคเตอร์แบบไหนมากสุด

พร้อมบอกจุดแข็ง จุดอ่อน และ กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม และยังไม่หมดแค่นั้น ยังรวมไปถึง เทรนด์ที่ควรจับตามอง เทรนด์ที่ควรระวัง ด้วยเรียกว่าครบทุกส่วนของการวางแบรนด์

ชุดทดสอบนี้ เข้าใจผู้ประกอบการและ นักการตลาด ว่าเป็นเหมือนผู้เล่นเซิร์ฟบอร์ด ที่ต้องเผชิญกับเกลียวคลื่นแห่งความท้าทาย หากรู้เทคนิคและทรงตัวได้ดี ก็สามารถเล่นได้ต่อเนื่องแม้จะเจอคลื่นลูกใหญ่มาปะทะ เพื่อให้ธุรกิจสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคสู่ความสำเร็จตลอดปี 2024 ได้นั้นเอง

จะต้องใช้ยังไง ดูรูปถัดไปได้เลย

เจาะลึกจุดเด่น The Surfer Kits
เตรียมความพร้อมให้ธุรกิจ 2024

คุณวิชิต คงคาพันธ์ Head of International Business Development และทีมงาน MI GROUP ที่ตั้งใจคิดและพัฒนา The Surfer Kits ภายใต้ แนวคิด “ต้องพร้อม โต้คลื่นมรสุม รับมือความผันผวนจัดการอุปสรรค คว้าโอกาสที่ใช่ ในจังหวะที่เหมาะสม”

The Surfer Kits มีองค์ความรู้และปัญญาอันประกอบด้วย รู้ตัว | รู้ทัน | รู้ทาง

“รู้ตัว” รู้ทุกมุม พร้อมทุกด้าน ประเมินสถานการณ์ธุรกิจ กับ 35 การ์ดคำถามตรวจสุขภาพธุรกิจของคุณ

“รู้ทัน” แบรนด์คุณในสายตาของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไรจากการบริหารแบรนด์ของคุณ กับ 5 หมวดคำถามประเมินผลการบริหารแบรนด์

“รู้ทาง” ตั้งต้นการวางกลยุทธ์แผนการสื่อสารด้วยตัวคุณเอง กับชุดการ์ดพร้อมกระดานกลยุทธ์จุดประกาย การวางแผนการตลาดและการสื่อสาร

“การตัดสินใจ” ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนสำหรับการตัดสินใจครั้งสำคัญของผู้บริหารกับชุด The Decision Card
เพื่อตัวเลือกที่ดีที่สุด

“ในมรสุมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดถาโถมในโลกธุรกิจ”

หลังจากได้มา ทางเพจได้ทดสอบชุดนี้ “ค้นหาตัวตนแบรนด์ในตัวเอง”
ของชุด The Surfer Kits ผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงบ้าง ดูรูปถัดไปได้เลย

รีวิวทดสอบจริง ชุด The Surfer Kits

หลังจากได้ทดสอบ “ค้นหาตัวตนแบรนด์ในตัวเอง”
ได้คาแรคเตอร์คือ “ช้าง”
และด้านล่างนี้ ยกตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ มาเพียงบางส่วน
(ของทดสอบจริงจะยาวกว่านี้) มีอะไรบ้างไปดูกัน


——
ผลลัพธ์ที่ได้
——

คาแรคเตอร์ “ช้าง”
สื่อถึงความสามารถที่ ครอบคลุมรอบด้าน มีความน่าเชื่อถือทั้งในผลิตภัณฑ์และบริการที่ หลากหลาย

การตลาดสําหรับแบรนด์นี้ :

ควรจะเน้นนําเสนอไปที่ ความเชี่ยวชาญรอบด้านและความสามารถในการปรับตัวเน้นยํ้าความสามารถในการส่ง มอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม เนืองจากมีหลายด้านที่ต้องพัฒนา ทําให้ส่งผลต่อความคล่องตัวในการปรับตัวให้ทันสถานการณ์

ตัวอย่างแบรนด์ที่มีลักษณะนี้ : Google

จุดแข็ง : ความเชี่ยวชาญในวงกว้าง ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการส่งมอบคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอในหลากหลายด้าน
จุดอ่อน : เนื่องจากมีความสามารถรอบด้าน ทําให้การปรับตัวต่อนวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่รวดเร็วเท่ากับกลุ่มที่เน้นคุณลักษณะเด่นไปในด้านเดียว รวมถึงทําให้ยากต่อการหา
เอกลักษณ์ของแบรนด์เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติด้านใดที่โดดเด่นชัดเจนออกมา

กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม :
ยังคงให้ความสําคัญกับความเชี่ยวชาญรอบด้านและความน่าเชื่อถืออยู่อย่างสม่ำเสมอ และเสริมในเรื่องของนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการปรับตัวรอบด้านได้อย่างรวดเร็ว พร้อมไปกับการค้นหาหรือรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้ชัดเจนมากยิงขึ้น

ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด :

การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์ : นําเสนอความเชี่ยวชาญในหลากหลายแง่มุม และถ่ายทอดความสําเร็จที่เกิดขึ้นของแบรนด์ แสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าแบรนด์สามารถปรับตัว
เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ตอกยํ้าให้ผู้บริโภคเห็นถึงความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้านของแบรนด์

การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ : นําเสนอใบรับรอง หรือรางวัลเพื่อเป็นการการันตีถึงความเชี่ยวชาญ เสริมจุดยืนในเรื่องของความเป็นเลิศและความน่าเชื่อถือในตลาด

การสูญเสียจุดยืน : หลีกเลี่ยงการตอบสนองทุกรายละเอียดความต้องการของผู้บริโภคที่จะนําไปสู่การสูญเสียอัตลักษณ์ของแบรนด์
การสูญเสียความเป็นแบรนด์: หลีกเลียงการเพิ่มองค์ประกอบต่าง ๆ ให้กระจายรอบด้านมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากจะเป็นการทําให้ตัวตนของแบรนด์ขัดแย้งกัน ทําให้จุดเด่นของแบรนด์เจือจางลง

เทรนด์ที่ควรจับตามอง : การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : พัฒนาแบรนด์ให้เป็นผู้นําในการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สื่อถึงความรับผิดชอบ ใส่ใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เทรนด์ที่ควรระวัง : การผสมผสานทางวัฒนธรรม: ควรใช้ความระมัดระวังในการผสมผสานทางวัฒนธรรมหรือองค์ประกอบที่หลากหลาย โดยพยายามสร้างความสมดุลระหว่างการรับสิ่งใหม่ และการรักษาสิ่งเดิมเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้ชัดเจนและสมํ่าเสมอ

กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสม กลยุทธ์การสื่อสาร :
ใช้การเล่าเรื่องโดยนําเสนอถึงความสามารถรอบด้านที่หลากหลาย บอกเล่าถึงความสามารถในการปรับตัวและความสําเร็จของแบรนด์มุ่งเน้นไปที่ความสําเร็จในปัจจุบันมากกว่าความสําเร็จในอดีตที่เกิดขึ้นแล้วเป็นระยะเวลานาน

กลยุทธ์การใช้สื่อ : ใช้สื่อผสมทั้งแบบดั้งเดิมและแบบดิจิทัลเพื่อจับกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างอย่างสมดุล กลยุทธ์การใช้สื่อที่ควรระวัง : การพึ่งพาสื่อหรือแพลตฟอร์มที่เพิ่งเกิดใหม่หรือล้าสมัยมากเกินไปอาจส่งผลต่อความสมดุลและความครอบคลุมของกลยุทธ์สื่อภาพรวม

จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์จากแบบทดสอบที่ได้นั้น ค่อนข้างครอบคลุมในหลาย ๆ มิติของการทำธุรกิจและการตลาด ซึ่งหากแบรนด์ได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้แล้ว จะสามารถช่วยเตรียมความพร้อม สำหรับธุรกิจในปี 2024 ได้อย่างดี

สำหรับเจ้าของธุรกิจ เจ้าของแบรนด์ หรือคนที่กำลังจะเริ่มธุรกิจ อยากค้นหาตัวตนในแบรนด์คุณ สามารถเข้าไปทดสอบได้ตาม QR นี้ทันที หรือคลิก https://mibrandtest.migroup.agency/
และยังมีกิจกรรมให้ร่วมลุ้นรับ MI New Year Gift (2024 The Surfer Kits) อีกด้วย

การทดสอบนี้จะช่วยให้เรา “รู้ทัน” แบรนด์คุณในสายตาของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร เพื่อบริหารแบรนด์ของคุณ ได้แบบครอบคลุม

“ในมรสุมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดถาโถมในโลกธุรกิจ และกระแสคลื่นของความผันผวนที่ไม่เคยหยุดซัด MI GROUP มุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างและร่วมส่งเสริมการเติบโตของพันธมิตรทางธุรกิจ เพราะเรา เชื่อว่าของขวัญที่ดีที่สุดคือ องค์ความรู้และปัญญา (Wisdom) ที่สามารถนำพาธุรกิจไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งความสำเร็จ
ได้ และ MI GROUP ก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างในฐานะ “A Trusted Advisor” เพื่อนคู่คิด-ที่ปรึกษาซึ่งได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าแบรนด์และองค์กรชั้นนำระดับประเทศเพื่อสนับสนุนให้ทุกธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง” ภวัตกล่าวทิ้งท้าย

#TheSurferKits #MediaIntelligenceGroup