เรียนไม่รู้เรื่อง ผิดที่ “การศึกษา” ไม่ใช่ผู้เรียน YourNextU ให้คนเรียนตาม “ความอยาก” รวมหลักสูตรระดับโลก มาไว้ในทีเดียว

ตั้งแต่เกิดมา ตอนเป็นเด็กๆ มีความจำเป็นที่จะต้อง “เรียนรู้” ทักษะต่างๆ เพื่อใช้ในการเติบโต พอโตมาเข้าโรงเรียน การเรียนรู้ได้เปลี่ยนเป็น “การศึกษา” แทน ทุกๆคนจะได้ศึกษาในชั้นประถม มัธยม จนถึงจบมหาลัย การศึกษานั้นมักถูกมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเหนื่อยหน่าย เพราะบ่อยครั้งที่ “การศึกษา” เหมือนเป็นการยัดเยียดให้ต้องรู้ บังคับให้ผู้เรียนต้องศึกษาในเรื่องต่างๆ ที่วางไว้แล้ว ไม่ว่าผู้เรียนจะสนใจเรื่องนั้นหรือไม่ก็ตาม เพื่อที่จะก้าวไปในสายงานตามตำแหน่งและหน้าที่ ที่องค์กรต่างๆวางไว้ได้ แท้จริงแล้ว “การศึกษา” นั้นแตกต่างจาก “การเรียนรู้”

การเรียนรู้นั้นผู้เรียนจะเริ่มต้นด้วยความสนใจ และความอยากรู้ในเรื่องนี้ เมื่อผู้เรียนมีความอยากนำหน้ามาก่อนแล้ว ก็เหมือนคนที่กระหายน้ำและต้องการดื่มน้ำเพื่อให้มีกำลังไปทำอื่นๆต่อได้ การเรียนรู้จึงสามารถทำได้ง่ายและได้ผลดีกว่ามาก และเมื่อได้เรียนรู้การนำไปใช้ก็มีประโยชน์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ผิดกับการศึกษาที่ยัดเยียดหลักสูตรเข้ามา ต้องเรียนตามนี้ ตามนั้น ซึ่งบ้างครั้งมันคือการเรียนที่ล้น เกินไป เพราะผู้เรียนไม่ได้นำไปใช้ได้ทั้งหมด วิธีการเรียนที่ดีที่สุด ต้องเปลี่ยน “การศึกษา” ให้เป็น “การเรียนรู้” แทน เริ่มต้นด้วยความอยากเรียน และจบด้วยการนำไปใช้ได้จริงๆ ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีเพียงเจ้าเดียวที่ใช้เวลามากกว่า 2 ปีและใช้งบไปมากถึง 600 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยน “การเรียนรู้” (Learning) ขับเคลื่อนสู่การเป็น “ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้” (Lifelong Learning Ecosystem) ที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ภายใต้การออกแบบ “4Line Learning” ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในโลก ประเดิมเปิดตัว ด้วยโมเดลแรก ภายใต้ชื่อ “YourNextU” ทุกหลักสูตรได้รับรองมาตรฐานระดับโลก

“4Line Learning” การเรียนรู้ในระดับโลก ไม่ได้มีแค่การนั่งเรียนในห้องเรียน

คนบางคนชอบนั่งเรียนรู้ในห้อง, คนบางคนชอบถามคำถาม, คนบางคนชอบเรียนรู้จากการลงมือทำ และยังมีอีกกลุ่มที่ชอบเรียนรู้ในแบบที่ให้คนที่สำเร็จแล้วมานั่งเล่าให้ฟัง การเรียนรู้ในแบบต่างๆนี้ในปัจจุบันหลายสถาบันการศึกษาไม่สามารถตอบโจทย์ได้ตามผู้เรียน หลังจาก SEAC ได้ทำการศึกษา การเรียนรู้ในระดับโลกหลายแขนง และศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนแล้วพบว่า การเรียนรู้สามารถแบ่งเป็น 4 แบบ หรือเรียกว่า “4Line Learning” มีดังนี้

1. วิธีการเรียนรู้แบบ Online– เป็นการเรียนรู้แบบพื้นที่ฐานที่คุ้นเคยทางออนไลน์ ดูผ่านหลักสูตรด้วยวิดีโอคลิป หรือ Visual ต่างๆ

2. วิธีการเรียนรู้แบบ Inline– การเรียนรู้แบบเข้าคลาสเพื่ออบรมในหลักสูตรต่างๆ โดยสามารถ Subscription ในหัวข้อที่ตัวเองสนใจ และจัดเวลาเรียนที่เหมาะสมในแตกละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

3. วิธีการเรียนรู้แบบ Beeline– การเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล หรือเรื่องราวจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยากร นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านต่างๆ ผู้นำทางความคิด ผู้ที่สำเร็จแล้วมาเล่าให้ฟัง หรือเป็นการทำกิจกรรมพิเศษในหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับหัวข้อการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง

4. วิธีการเรียนรู้แบบ Frontline– การเรียนรู้แบบลองลงมือทำจริง

“ทุกการเรียนรู้ ไม่ได้จบแค่ในมหาลัย ต้องเรียนรู้ต่อเนื่องในทุกช่วงของชีวิต” 

Lifelong Learning Concept 

ทุกวันนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก หลักสูตรหลายมหาลัยนั้นกำลังตามไม่ทัน จึงไม่ควรหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อโลกและนำความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการประกอบอาชีพได้ จากประสบการณ์กว่า 27 ปี SEAC เข้าใจตรงนี้ดี ได้เปิดหลักสูตรภายใต้โมเดลชื่อ “YourNextU” ทำงานร่วมมือกับสถาบันระดับโลก ซึ่งประกอบด้วย

  • หลักสูตร Online กว่า 100
  • หลักสูตร Inline กว่า 40 หลักสูตร
  • Beeline กว่า 40 โปรแกรม
  • คลังข้อมูล Frontline ที่สามารถดาวน์โหลดได้ไม่จำกัดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตัวอย่างหลักสูตรใน YourNextU เช่น Design Thinking: Empathizing to Discover Opportunities, Creative Connection: 7 Creative Problem Solving Strategies, New Me New Land: Overcoming Change Resistance, The Outward Mindset: Seeing Beyond Yourself, Strategic Thinking: Business Modeling, Step In Leader: Problem Solving & Decision-Making หรือ HR Academy เป็นต้น

พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทันต่อสถานการณ์ เช่น Business Management 4.0, Data Analysis, Artificial Intelligence and Machine Learning, Cloud computing and Web Service เป็นต้น ซึ่งวางแผนดำเนินธุรกิจการตลาด อย่างเป็นทางการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

หลักสูตรทั้งหมดเป็นหลักสูตรระดับโลก มาจากสถาบันชั้นนำ เป็นครั้งแรกที่เนื้อหาเหล่านั้นจะมี Sub ไทยทั้งหมด

ข้อจำกัดในการเรียนรู้ของคนไทยหลายคน มักจะตายตรงภาษาอังกฤษ หลักสูตร “YourNextU” จะเป็นที่แรกที่นำเนื้อหาระดับโลกทั้งหมด มาแปลเป็นภาษาไทยให้ โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีการอัพเดตหลักสูตรทุกเดือนเพื่อความเร็วของหลักสูตร

จากหลักสูตรเป็นแสน ทุกคนจะเข้าถึงได้ในราคาเพียงแค่ 10,000 บาท/คน ต่อปี เท่านั้น

ตามปกติการเรียนในหลักสูตรระดับโลกนั้น แค่เนื้อหาเดียวก็เป็นแสนบาท “YourNextU” ต้องการทำเพื่อการเรียนรู้ให้ประเทศไทยเป็น “ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้” (Lifelong Learning Ecosystem) อย่างแท้จริง ได้กำหนดราคาเพียงแค่ 10,000 บาท ต่อคน ต่อปี เท่านั้น

เรียนจบหลักสูตรได้ Certificate ของสถาบันมหาลัยชั้นนำของโลกนั้นๆ ด้วย เพื่อใช้ในการรับรองประกอบใบสมัครงานได้

หลายๆหลักสูตรของ “YourNextU” เมื่อผู้เรียนเรียนจบ สามารถสอบเพื่อให้ได้ใบ Certificate รับรองตามหลักสูตรที่ได้เรียน โดยออกในนามของสถาบันในมหาลัยนั้นๆ ทำให้เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและการรับรองความเชี่ยวชาญ เพื่อไว้ใช้ประกอบในใบรับสมัครงานได้

YourNextU เปิดตัวให้ใช้จริงในเดือน “กุมภาพันธ์ 2562” เป็นต้นไป ลงทะเบียนไว้ก่อนได้รับข่าวสารก่อนใครทันที

หากใครสนใจอยากลองเข้าเรียน สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.yournextu.com หรืออีเมล์ askme@yournextu.com โดยตอนนี้เปิดให้องค์กรที่อยากส่งคนเรียนเข้ามาสมัครได้แล้ว และเริ่มใช้งาน YourNextU ได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป สำหรับผู้เรียนทั่วไปที่สนใจจะเปิดให้สมัครช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2562

” การเรียนรู้ระดับโลก จะไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป YourNextU ทุกการเรียนรู้เป็นจริงได้ “