ตั้งแต่เกิดมา ตอนเป็นเด็กๆ มีความจำเป็นที่จะต้อง “เรียนรู้” ทักษะต่างๆ เพื่อใช้ในการเติบโต พอโตมาเข้าโรงเรียน การเรียนรู้ได้เปลี่ยนเป็น “การศึกษา” แทน ทุกๆคนจะได้ศึกษาในชั้นประถม มัธยม จนถึงจบมหาลัย การศึกษานั้นมักถูกมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเหนื่อยหน่าย เพราะบ่อยครั้งที่ “การศึกษา” เหมือนเป็นการยัดเยียดให้ต้องรู้ บังคับให้ผู้เรียนต้องศึกษาในเรื่องต่างๆ ที่วางไว้แล้ว ไม่ว่าผู้เรียนจะสนใจเรื่องนั้นหรือไม่ก็ตาม เพื่อที่จะก้าวไปในสายงานตามตำแหน่งและหน้าที่ ที่องค์กรต่างๆวางไว้ได้ แท้จริงแล้ว “การศึกษา” นั้นแตกต่างจาก “การเรียนรู้” การเรียนรู้นั้นผู้เรียนจะเริ่มต้นด้วยความสนใจ และความอยากรู้ในเรื่องนี้ เมื่อผู้เรียนมีความอยากนำหน้ามาก่อนแล้ว ก็เหมือนคนที่กระหายน้ำและต้องการดื่มน้ำเพื่อให้มีกำลังไปทำอื่นๆต่อได้ การเรียนรู้จึงสามารถทำได้ง่ายและได้ผลดีกว่ามาก และเมื่อได้เรียนรู้การนำไปใช้ก็มีประโยชน์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ผิดกับการศึกษาที่ยัดเยียดหลักสูตรเข้ามา ต้องเรียนตามนี้ ตามนั้น ซึ่งบ้างครั้งมันคือการเรียนที่ล้น เกินไป เพราะผู้เรียนไม่ได้นำไปใช้ได้ทั้งหมด วิธีการเรียนที่ดีที่สุด ต้องเปลี่ยน “การศึกษา” ให้เป็น “การเรียนรู้” แทน เริ่มต้นด้วยความอยากเรียน และจบด้วยการนำไปใช้ได้จริงๆ ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีเพียงเจ้าเดียวที่ใช้เวลามากกว่า 2 ปีและใช้งบไปมากถึง 600 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยน “การเรียนรู้” (Learning) ขับเคลื่อนสู่การเป็น “ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้” (Lifelong Learning Ecosystem) ที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ...