เช็คด่วน ใครเข้าข่ายยื่น ‘ภาษีเงินได้ครึ่งปีหลัง’ กรมสรรพากร กล่าว ‘ ภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี’ แบบกระดาษยื่นได้ถึง 30 กันยายน 63 ส่วนทางออนไลน์ได้ถึง 8 ตุลาคม 63 นี้ หลังจากที่หลายคนเพิ่งยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้ว ซึ่งหมดเขตเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ขณะนี้ถึงเวลาสำหรับการยื่น “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ครึ่งปี)” หรือ ภ.ง.ด.94 ปีภาษี 2563ที่ในแต่ละปีจะมีกำหนดระยะเวลาการยื่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกปีสำหรับการยืนแบบกระดาษ ส่วนการยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ www.rd.go.th สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 8 ตุลาคม ของทุกปี ใครมีหน้าที่ต้องยื่น “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ครึ่งปี)” หรือ ภ.ง.ด.94? ทั้งนี้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ครึ่งปี) หรือ ภ.ง.ด.94ต้องเป็นผู้มีรายได้ตั้งแต่มกราคม – มิถุนายน 2563 ดังนี้ ผู้มีเงินได้ตาม 40 (5) เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น ...