สินเชื่อ New Gen (ฮัก) บ้านเกิด สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน หรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม หรือ Smart Farmer อาชีพบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร อาชีพนอกภาคการเกษตรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือบริการ คุณสมบัติผู้กู้ เป็นเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 45 ปี ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน ผ่านการอบรมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบอาชีพอิสระ หลักประกัน ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย ใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ให้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 200,000 บาท ใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อได้ ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อ้างอิง : https://www.baac.or.th ...

ฉุดสินเชื่ออสังหาหายวูบ หวั่นโควิดรอบสอง กด GDP หลุดกรอบมากกว่า 12% นายพชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคาร กรุงไทย กล่าวว่า สินเชื่อใหม่เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ในปีนี้มีแนวโน้มลดลงตามยอดขาย (Pre-Sale) ติดลบ 2 หลักในปีนี้ โดยช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา ภาคอสังหาได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก จากโควิด-19 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ เติบโตขึ้นเพียง 2%  โดยด้านความต้องการของผู้บริโภคต้องการที่อยู่อาศัยในปี 2563 พบว่า ถูกบั่นทอนลงจากสถานการณ์การระบาดในครั้งนี้ จากทางด้านเศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวรุนแรง (Deep Recession) ถึง 8.8% ส่วนในด้านของต่างชาตินั้น โดยเฉพาะชาวจีน ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้ไม่สามารถที่จะซื้อขาย หรือ โอนกรรมสิทธิ์ได้ และมีโอกาสลดต่ำลงเหลือ 12% ในไตรมาสที่ 2 ในปี 2563 โดยตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลปีนี้ มูลค่าลดลงถึง 27% จาก 5.7 แสนล้านบาทในปีที่ผ่านา เหลือเพียง 4.2 แสนล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์บ้านจัดสรร 2.4 ...