ส่อง 10 อาชีพมาแรงในยุคบิสซิเนสดิสรัปชั่น“แมนพาวเวอร์กรุ๊ป” ในฐานะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตลาดแรงงานเชิงนวัตกรรมชั้นนำระดับโลกได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประมาณ 1,246 คน จากแรงงานในหลายอาชีพว่ามีกลุ่มอาชีพ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นับเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของแรงงานในยุคที่เรียกได้ว่า “การหยุดชะงักทางธุรกิจ” หรือ “Business Disruption”สำหรับกลุ่มอาชีพและสายงานที่ขึ้นมาเป็นอันดับแรกคือ  กลุ่มอาชีพอิสระร้อยละ 12.76 กลุ่มนี้ประกอบด้วยคนทำงานประจำที่ต้องการทำงานเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมช่วงโควิด-19 ตลอด 4  เดือนที่ผ่านมาองค์กรปรับรูปแบบการทำงาน Work from Home ทำให้มีการจัดสรรเวลาโดยการทำงานที่เป็นอาชีพอิสระที่นำความรู้มาต่อยอดเป็นการสร้างโอกาสและรายได้ควบคู่กันตามมาด้วย อันดับสองกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์, ซัพพลายเชนส์ การขนส่งเดลิเวอรี่ คิดเป็นร้อยละ 10.32 นับว่าเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มดังกล่าว มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น อันดับที่สามกลุ่มที่ใช้ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 10.29 โดยเฉพาะภาษาที่ 2 และ 3 อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่า อันดับที่สี่ กลุ่มอาชีพค้าขายออนไลน์ หรืออี-คอมเมิร์ซคิดเป็นร้อยละ 9.61 นับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับอานิสงค์จากสถานการณ์นี้  อันดับห้า กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์คนอยู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 8.82 โดยเฉพาะกลุ่มงานด้านบริการที่บ้าน (Service at home)  เนื่องจากในช่วงที่คนทำงานอยู่ที่บ้าน  นอกจากทำงานแล้วทำให้มีความต้องการบริการต่างๆที่บ้านเพิ่มมากขึ้น อาทิ งานซ่อมแซมบ้าน ...