บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 8, 9, 10 กันยายน 2563 ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งตัวองค์กรและหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ติดต่อสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ติดต่อคุณยุวดา หนูแก้วโทร. 02-829-6650มือถือ 062-617-9296Email : DCM@KFSEC.CO.THLine@ ID :@gdh7493u *คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลหุ้นกู้ผ่านทาง www.sec.or.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2Z4xtPiหรือในรูปแบบวิดีโอ คลิก https://bit.ly/3jBhJLk ข้อมูลเพิ่มเติม :ภายใต้การบริหาร โดย คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ...